Centrálny register zmlúv

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2022
Zmluva o klinickom skúšaní
CBYL719C2303
0,00 € Novartis Slovakia s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
31. Marec 2022
Nájomná zmluva
582022
0,00 € ALGECO s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
22. Marec 2022
Servisná zmluva
8302022
0,00 € VZT MONT, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
9. Marec 2022
Zmluva o klinickom skúšaní
C4221015
0,00 € Pfizer Europe Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
7. Marec 2022
Zmluva o klinickom skúšaní
M18-868
0,00 € AbbVie s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
2. Marec 2022
Zmluva o vykonávaní servisných prác a preventívneho servisu
352022
0,00 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
21. Február 2022
Zmluva o dodávke elektrickej energie
2022022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
21. Február 2022
Zmluva o dodávke zemného plynu
2032022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. Február 2022
Zmluva o poskytnutí služby
192022
0,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
17. December 2021
Mandátna zmluva
502022
3 168,00 € MODEZ JR, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
29. December 2021
Zmluva o dodávke elektriny
0265/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
29. December 2021
Zmluva o dodávke plynu
0136/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
29. December 2021
Zmluva na servisné služby typu Basic
0135605473
2 117,28 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
29. December 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
1242022
Doplnená
7 359,96 € KÁVOMATY, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
29. December 2021
Zmluva o vykonávaní dohľadu nad pracovnými podmienkami
60.2022
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
29. December 2021
Zmluva o vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
612022
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
30. December 2021
Poistná zmluva PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE ČINNOSTI ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA
0609000317
Doplnená
1 528,71 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
30. December 2021
Poistná zmluva
1009901266
Doplnená
19 777,77 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
22. December 2021
Zmluva o nájme
182021OdHNM
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
29. September 2021
Nájomná zmluva
212021
2 565,36 € ALGECO s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.