Centrálny register zmlúv

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
124
Doplnená
0,00 € Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
17. December 2014
Poistná zmluva
80 - 604 46 95
19 803,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
31. December 2014
Zmluva o servisnej činnosti
123
273 772,80 € Siemens s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
14. November 2014
Komisionárska zmluva
119
0,00 € INSPEKTA SLOVAKIA a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
3. September 2014
Zmluva o realizácii propagačnej a reklamnej činnosti
112
0,00 € EDUINFO s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
2. September 2014
Darovacia zmluva
292014
9 538,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
27. August 2014
Komisonárska zmluva
108
0,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
27. August 2014
poistná zmluva
109
238,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
23. Jún 2014
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
105
19 750,00 € AUDIT-LD, s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
15. Máj 2014
Zmluva o kúpe ojazdeného motorového vozidla
104
5 300,00 € Auto gábriel, s.r.o. Košice Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
23. Apríl 2014
Smlouva o dílo
64
2 000,00 € UJP Praha a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
31. Január 2014
Kúpna zmluva
H 14 0027
36 913,24 € Siemens, s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
31. December 2013
Poistná zmluva
80-604 40 67
19 716,56 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienan Insurance Group Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
3. December 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
01462013
Doplnená
0,00 € GTS Slovakia,s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
26. Jún 2013
Rámcová kúpna zmluva
1312013
0,00 € INTRAVENA s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
26. Jún 2013
Rámcová kúpna zmluva
1332013
0,00 € METEC PLUS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
26. Jún 2013
Rámcová kúpna zmluva
1322013
0,00 € DISPOLAB, ŽILINA s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
26. Jún 2013
Rámcová kúpna zmluva
1342013
0,00 € OLHA TRADE, s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
26. Jún 2013
Rámcová kúpna zmluva
1352013
0,00 € Printo s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
26. Jún 2013
Rámcová kúpna zmluva
1362013
0,00 € PROFIMED, s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.