Centrálny register zmlúv

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
432021
215 232,00 € Pro Magnet, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
15. Júl 2021
Zmluva o vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
612021
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
9. Jún 2021
Rámcová dohoda
2932021
122 307,81 € BAX PHARMA, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
9. Jún 2021
Rámcová dohoda
2942021
56 100,00 € Bracco Imaging Slovakia, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
9. Jún 2021
Rámcová dohoda
2952021
159 427,40 € B. Braun Medical s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
9. Jún 2021
Rámcová dohoda
2962021
101 710,31 € INTRAVENA s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
9. Jún 2021
Rámcová dohoda
2972021
2 352 385,42 € MED-ART, spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
9. Jún 2021
Rámcová dohoda
2982021
943 793,00 € MEDICAL GROUP SK, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
9. Jún 2021
Rámcová dohoda
2992021
128 814,84 € MGP, spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
9. Jún 2021
Rámcová dohoda
3002021
37 068,32 € PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
9. Jún 2021
Rámcová dohoda
301.2021
2 468 872,62 € Roche Slovensko, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
9. Jún 2021
Rámcová dohoda
3022021
495 869,02 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
30. Jún 2021
Rámcová zmluva pri zabezpečení stravovania
32432021
Doplnená
12 000,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
29. Jún 2021
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
052021dr
0,00 € Ing. Martina Verešová Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. Apríl 2021
Servisná zmluva
SKS932021
1 548,00 € GUTTA Slovakia spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
16. Apríl 2021
Dohoda o urovnaní
16042021
0,00 € Elekta Services, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
22. Marec 2021
Zmluva o dielo
82021
14 999,00 € Asesor s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
1. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní služby
192021
57 120,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica sv. Michala, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
26. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb "Zabezpečovanie stravovania pre zamestnancov"
1152021
216 000,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
29. Január 2021
Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti radiačnej ochrany
20210053
Doplnená
2 880,00 € Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.