Centrálny register zmlúv

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2018
Zmluva o dielo 09/06/2018
09/06/2018
Doplnená
0,00 € SYTELI, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
26. Jún 2018
Rámcová kúpna zmluva
191
14 999,00 € MSM Slovakia s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
22. Jún 2018
Kúpna zmluva
190
Doplnená
5 800 000,00 € Elekta Services, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
20. Jún 2018
Rámcová kúpna zmluva
189
14 999,00 € PHARMA GROUP, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
21. December 2017
Zmluva o servise
49Sup2017
499,04 € TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
27. December 2017
Zmluva o dielo
S07/2018
3 500,00 € TCX, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
27. December 2017
Zmluva o poskytovaní služby
54
0,00 € Letecká vojenská nemocnica, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
29. December 2017
Poistná zmluva číslo 060 9000101
85A
1 659,69 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
29. December 2017
Poistná zmluva číslo 100-9900191
85B
18 270,38 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
27. November 2017
Zmluva o dielo č.PO0006444
174
Doplnená
13 172,56 € Telegrafia, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
31. Júl 2017
Zmluva o komplexnom nakladaní s odpadmi č.563/2017
77
9 500,00 € Kosit a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
31. Júl 2017
Zmluva o vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
95
9 000,00 € Univezritná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
31. Júl 2017
Zmluva o vykonávaní dohľadu nad pracovnými podmienkami
173
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. Jún 2017
Rámcová zmluva
129 00
Doplnená
4 460,00 € Letecká vojenská nemocnica, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. Marec 2017
Rámcová kúpna zmluva
2
0,00 € Národná transfúzna služba SR Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
3. Marec 2017
Zmluva o poskytovaní starostlivosti a servisných služieb
TMS-2017-71
Doplnená
0,00 € TatraMed Software s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
22. Február 2017
Zmluva na poskytovanie služieb „Zabezpečenie stravovania pre pacientov“
000114
Doplnená
0,00 € Letecká vojenská nemocnica, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
22. Február 2017
ZMLUVA na poskytovanie služieb „Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov“
0115
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
20. Január 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
00124
0,00 € Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
30. December 2016
Poistná zmluva
100-9900042
18 329,72 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Východoslovenský onkologický ústav, a.s.