Centrálny register zmlúv

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2020
Poistná zmluva
1009901168
23 807,82 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
3. August 2020
Zmluva o dielo
ZMKOOD201201
0,00 € KOSIT a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
30. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
2712020
Doplnená
7 488,00 € Benefit Systems Slovakia, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
23. Marec 2020
Rámcová zmluva
2612020
60 800,00 € GUTTA Slovakia, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
17. Február 2020
Zmluva o dielo
S022020
5 880,00 € TCX, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
29. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služby
192020
46 587,95 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
31. Január 2020
Zmluva o uskutočňovaní servisných služieb na klimatizačných zariadeniach
832021
11 217,32 € ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Marec 2019
Rámcová kúpna zmluva
236
14 999,00 € BATIST Medical SK, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
18. December 2019
Zmluva o preprave dopravnou zdravotnou službou
57 2020
0,00 € DZS -M.K.TRANS, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
20. December 2019
Poistná zmluva číslo: 0609000226 PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE ČINNOSTI ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA
0609000226
1 717,65 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
20. December 2019
Zmluva o vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
26.2020
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
20. December 2019
Zmluva o vykonávaní dohľadu nad pracovnými podmienkami
27.2020
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
23. December 2019
Poistenie majetku
1009900622
22 605,20 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
23. December 2019
Realizačná zmluva
OVO220180002805
28 502,00 € Innogy Slovensko, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
23. December 2019
Realizačná zmluva
ovo2201800002801
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
23. December 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
1242020
7 200,00 € Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
23. December 2019
Realizačná zmluva
OVO22018000028-01
84 960,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
26. December 2019
Zmluva o vykonávaní servisných prác a preventívneho servisu
352020
1 717,58 € MERDIS Nitra, spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
23. Júl 2019
Zmluva o komplexnom nakladaní s odpadmi
zmkood190578
0,00 € KOSIT a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
23. Júl 2019
Rámcová zmluva
162472019
0,00 € Nemocnica svätého Michala, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.