Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP5-79-008-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Samuel Miško
25. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme strelnice č. 119/MP-2023
CPPO_ZM_119-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mesto Kežmarok
25. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme strelnice č. 114/MP-2023
CPPO_ZM_114-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mesto Poprad
25. September 2023
Zmluva o nájme č. 111/MP-2023
CPPO_ZM_111-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Juraj Jacko
25. September 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu č. 124/MP-2023
CPPO_ZM_124-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Bc. Jakub Tita
25. September 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-HE-VO-17-006-2023_2023
20,97 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Dominik Vohar
22. September 2023
Dohoda o uznaní a vydaní bezdôvodného obohatenia č. 113/MP-2023
CPPO_ZM_113-MP-2023_2023
3 118,24 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
22. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 37-2006
CPPO_D02_37-2006_2023
0,00 € SLUŽBYT, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
20. September 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-VO-24-010-2023_2023
144,36 € Karol Maček Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
20. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-SK-ODI1-174-007-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Pavol Jurko
20. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI2-29-019-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Radovan Giňovský
20. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-KK-35-009-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Branislav Bodnár
20. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI8-61-003-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Peter Kaliňák
20. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. 121/MP-2023
CPPO_ZM_121-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Tomáš Olearčin
19. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI10-43-020-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Vladimír Bachleda
19. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-KK-49-008-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Peter Kotrady
19. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. 120/MP-2023
CPPO_ZM_120-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Matúš Adamečko
18. September 2023
Zmluva o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru
KRPZ-PO_ZM_ KRPZ-PO-OPP-223-006-2023 _2023
0,00 € Martin Balej Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov)
14. September 2023
Dohoda o náhrade škody č. 118/OF-2023
CPPO_ZM_118-OF-2023_2023
64,96 € Mária Petričková Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
14. September 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PP-VO-33-009-2023-ŠK_2023
192,00 € Jakub Janík Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)