Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008050-006_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov, KRPZ v Prešove) Jozef Bliščák
13. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 203/ON-2022
CPPO_ZM_203-ON-2022_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Peter Dubjak - GEODET
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-001358-007_2023
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Bc. Peter Varga
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-001357-007_2023
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Martin Kruľ
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-001360-007_2023
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Ľubomír Chovanec
10. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP5-79-003-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ - Prešov) Samuel Miško
9. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-16-005-2023-PR_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) PICOLO TRANSPORT s.r.o.,
9. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-27-007-2023-PR_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) PubRes s.r.o.
8. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI10-43_004_2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ -PO) Katarína Labovská
8. Marec 2023
Dohoda o použití cestovného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI10-43_2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Vladimír Bachleda
8. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI10-43_2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ -PO) Vladimír Bachleda
7. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP5-79-002-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Samuel Miško
6. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008050-006_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov, KRPZ v Prešove) Jozef Bliščák
6. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008047-006_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov, KRPZ v Prešove) Miroslav Kucer
3. Marec 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 30/ON-2023
CPPO_ZM_30-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Špeciálna základná škola sv. Anny
2. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 25/ON-2023
CPPO_ZM_25-ON-2023_2023
0,00 € Základná škola Sídlisko II Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
2. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP3-89-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ -PO) Kamil Marcinčák
2. Marec 2023
Zmluva o krátkodobom nájme strelnice č. 26/ON-2023
CPPO_ZM_26-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Strelecký klub DVC –TATRY
28. Február 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-VO-11-006-2023_2023
226,20 € Ľubica Hudáková Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov, KRPZ v Prešove)
24. Február 2023
Dohoda č. 2-210-0004-2023 / 28/ON-2023 o úhrade finančných prostriedkov za poskytnuté plnenia
CPPO_ZM_28-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Geodetický a kartografický ústav Bratislava