Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Zmluva o ubytovaní č. 6/MP-2024
CPPO_ZM_6-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Bc. Lenka Romanová
23. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI2-21-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Radovan Giňovský
22. Január 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-OPP2-95-2024_2024
103,50 € Dominik Petruška Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
18. Január 2024
Kúpna zmluva č. 112/MP-2023
CPPO_ZM_112-MP-2023_2024
3 060,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Sedlák Marián a manželka, Hanzeľ Pavol a manželka, Bodnár Peter, Navaříková Marta, Penxová Martina, Pour Lubomír a manželka, Pichnarčík Michal a manželka, Šeďo Vladimír a manželka
17. Január 2024
Nájomná zmluva č. 1/MP-2024
CPPO_ZM_1-MP-2024_2024
0,00 € SALMOTHERM – INVEST s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
16. Január 2024
Dohoda o splátkach
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-84-009-2023-PR_2024
1 454,00 € Dominik Šurin Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
16. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-SK-ODI-42-001-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Pavol Jurko
12. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2024-009773-002_2024
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Jozef Bliščák
12. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2024-009772-002_2024
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Miroslav Kucer
10. Január 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-OPP2-302-2023_2023
828,80 € Ľudovít Pulik Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
9. Január 2024
Dohoda o spôsobe úhrady nákladov vynaložených na získanie kvalifikácie
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PP-VO-4-010-2024-ŠK_2024
1 068,15 € Timotej Šebest Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
5. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-HE-OPP4-6-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Samuel Haburaj
5. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-HE-OPP4-7-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Samuel Haburaj
4. Január 2024
Zmluva o nájme č. 2/MP-2024
CPPO_ZM_2-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Juraj Jacko
28. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI2-29-028-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Radovan Giňovský
28. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ_PO_ZM_-ORPZ-KK-OPDP7-221-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Peter Kotrady
28. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ -ORPZ-KK-OPDP7-222-2023-2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Branislav Bodnár
28. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 166/MP-2023
CPPO_ZM_166-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.,
28. December 2023
Podnájomná zmluva č. 175/MP-2023
CPPO_ZM_175-MP-2023_2023
0,00 € MGB fitness s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
28. December 2023
Zmluva o uznaní a vydaní bezdôvodného obohatenia. 116/MP-2023
CPPO_ZM_116-MP-2023_2023
33 586,05 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky