Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-SK-ODI1-174-001-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Pavol Jurko
28. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI2-29-006-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Radovan Giňovský
28. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla.
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO6-2023-012561-003_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov, KRPZ v Prešove) Ing. Ľubomír Lajoš
28. Marec 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku č. 42/ON-2023
CPPO_ZM_42-ON-2023-2023
168,00 € Mesto Kežmarok Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
28. Marec 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 41/ON-2023
CPPO_ZM_41-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Bytové družstvo
27. Marec 2023
Dohoda o splátkach č.: 38/OF-2023
CPPO_ZM_38-OF-2023_2023
7 889,22 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Marián Kolesár
24. Marec 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu č. 51/ON-2023
CPPO_ZM_51-ON-2023_2023
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Dávid Žir
23. Marec 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 36/ON-2023
CPPO_ZM_36-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety, n.o.
23. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 39/ON-2023
CPPO_ZM_39-ON-2023_2023
0,00 € Mesto Stropkov, v zastúpení Základná škola Konštantínova 1751/64, 091 01 Stropkov Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
20. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1-ON/2023
CPPO_ZM_1-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) ASO VENDING s.r.o.
20. Marec 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 37/ON-2023
CPPO_ZM_37-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Prešovský samosprávny kraj
17. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP3-89-001-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Kamil Marcinčák
16. Marec 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
CPPO_ZM_31-ON-2023_2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
16. Marec 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
CPPO_ZM_44-ON-2023_2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
15. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI10-43_006_2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Katarína Labovská
14. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008047-006_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov, KRPZ v Prešove) Miroslav Kucer
14. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008050-006_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov, KRPZ v Prešove) Jozef Bliščák
13. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 203/ON-2022
CPPO_ZM_203-ON-2022_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Peter Dubjak - GEODET
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-001358-007_2023
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Bc. Peter Varga
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-001357-007_2023
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Martin Kruľ