Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2023
Dohoda o uznaní a vydaní bezdôvodného obohatenia č. 62/ON-2023
CPPO_ZM_62-ON-2023_2023
469,91 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ladislav Andrejco
4. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 12/2010/OE
CPPO_D01_12-2010-OE _2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Slovenský zväz telesne postihnutých – Okresné centrum Humenné
3. Máj 2023
Dohoda o spôsobe úhrady nákladov vynaložených na získanie kvalifikácie
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PP-VO-21-010-2023-ŠK_2023
3 505,05 € Vladimír Vašina Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
3. Máj 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 09/2010/OE
CPPO_D01_09-2010-OE _2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Slovenský Červený kríž
2. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
CPPO_ZM_65-ON-2023_2023
35,84 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Jana Pošefková
28. Apríl 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
CPPO_ZM_66-ON-2023_2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
27. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-45-014-2023-PR_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Mesto Stará Ľubovňa
26. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP5-79-004-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Samuel Miško
25. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI2-29-009-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Radovan Giňovský
20. Apríl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 53/ON-2023
CPPO_ZM_53-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Stredná zdravotnícka škola
20. Apríl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 54/ON-2023
CPPO_ZM_54-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Prešovský samosprávny kraj
19. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP11-69-001-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Soňa Kollárová
18. Apríl 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-VO-21-010-2023_2023
53,67 € Štefan Ľaš Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
18. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-SK-ODI1-174-002-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Pavol Jurko
13. Apríl 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PP-VO-4-010-2023-ŠK_2023
66,78 € Ondrej Ferčák Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov)
13. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP3-89-002-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Kamil Marcinčák
13. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP3-89-003-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Kamil Marcinčák
12. Apríl 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-VO-16-010-2023_2023
1,60 € Tomáš Vojtko Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 161/ON-2022
CPPO_ZM_161-ON-2022_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ladislav Andrejco
11. Apríl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku č. 43/ON-2023
CPPO_ZM_43-ON-2023-2023
315,00 € Mesto Kežmarok Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)