Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI2-29-009-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Radovan Giňovský
20. Apríl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 53/ON-2023
CPPO_ZM_53-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Stredná zdravotnícka škola
20. Apríl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 54/ON-2023
CPPO_ZM_54-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Prešovský samosprávny kraj
19. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP11-69-001-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Soňa Kollárová
18. Apríl 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-VO-21-010-2023_2023
53,67 € Štefan Ľaš Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
18. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-SK-ODI1-174-002-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Pavol Jurko
13. Apríl 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PP-VO-4-010-2023-ŠK_2023
66,78 € Ondrej Ferčák Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov)
13. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP3-89-002-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Kamil Marcinčák
13. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP3-89-003-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Kamil Marcinčák
12. Apríl 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-VO-16-010-2023_2023
1,60 € Tomáš Vojtko Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 161/ON-2022
CPPO_ZM_161-ON-2022_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ladislav Andrejco
11. Apríl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku č. 43/ON-2023
CPPO_ZM_43-ON-2023-2023
315,00 € Mesto Kežmarok Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
6. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla.
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO6-2023-012561-004_2023
0,00 € Ing. Ľubomír Lajoš Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
6. Apríl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke ZML/161/2009
CPPO_D02_350_2-2009-2023
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
5. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 40/ON-2023
CPPO_ZM_40-ON-2023_2023
1,00 € Mesto Stará Ľubovňa Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
4. Apríl 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-VO-8-010-2023_2023
3,44 € Martina Konrády Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov)
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 143/ON-2022
CPPO_ZM_143-ON-2022_2023
8 570,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) GLADIŠ, s.r.o.
4. Apríl 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ KRPZ-PO-KDI-194-013-2023_2023
359,10 € Milan Fedorišin Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
4. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008047-008_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Miroslav Kucer
4. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008050-008_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Jozef Bliščák