Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2023
Kúpna zmluva č. 105/MP-2023
CPPO_ZM_105-MP-2023_2023
137 100,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) RAMM s.r.o.
12. December 2023
Kúpna zmluva č. 64/ON-2023
CPPO_ZM_64-ON-2023_2023
127 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Eva Baltészová, Ing. Michal Cheben, PharmDr. Eduard Šmilňák, Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku, Jaroslav Bosák,
12. December 2023
Kúpna zmluva č. 60/ON-2023
CPPO_ZM_60-ON-2023_2023
83 100,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ladislav Balara a manželka Monika Balarová, 2MB TRADE, spol. s r. o., INDEX NOSLUŠ, s r.o., Ján Gajdoš
12. December 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-VO-35-009-2023_2023
67,00 € Martin Pavel Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
12. December 2023
Kúpna zmluva č. 75/ON-2023
CPPO_ZM_75-ON-2023_2023
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) ANEX PLUS, s.r.o.
11. December 2023
Kúpna zmluva č. 61/ON-2023
CPPO_ZM_61-ON-2023_2023
93 900,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Dušan Balara, YORIT, s.r.o., Piotr Alfred Kończakowski
11. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 161/MP-2023
CPPO_ZM_161-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Regionálne vzdelávacie centrum
11. December 2023
Nájomná zmluva č. 172/MP-2023
CPPO_ZM_172-MP-2023_2023
0,00 € Mesto Stropkov v zastúpení Základná škola Konštantínova 64, Stropkov Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
11. December 2023
Nájomná zmluva č. 178/MP-2023
CPPO_ZM_178-MP-2023_2023
0,00 € SLOBYTERM, spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
11. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 162/MP-2023
CPPO_ZM_162-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
11. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 163/MP-2023
CPPO_ZM_163-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Stredná zdravotnícka škola
11. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 165/MP-2023
CPPO_ZM_165-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Bytové družstvo Prešov
8. December 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-KK-10-005/2023-ŠU_2023
77,43 € Peter Uhlár Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
6. December 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-VO-42-011-2023_2023
1 150,00 € Zoltán Biró Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
5. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 81/MP-2023
CPPO_ZM_81-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora
4. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008050-024_2023
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Jozef Bliščák
4. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008047-024_2023
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Miroslav Kucer
1. December 2023
Zmluva o ubytovaní č. 183/MP-2023
CPPO_ZM_183-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Laura Hrobláková
1. December 2023
Nájomná zmluva č. 173/MP-2023
CPPO_ZM_173-MP-2023_2023
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Stropkov Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
1. December 2023
Nájomná zmluva č. 156/MP-2023
CPPO_ZM_156-MP-2023_2023
0,00 € Mesto Vranov nad Topľou Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)