Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Zmluva o výpožičke č. 47/ON-2023
CPPO_ZM_47-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Štatistický úrad SR
30. Máj 2023
Dohoda o spôsobe úhrady nákladov vynaložených na získanie kvalifikácie
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-VO-32-010-2023_2023
1 560,69 € Zuzana Dudová Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
29. Máj 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č.z. 234/2-2004 zo dňa 2.11.2004
CPPO_D01_234-2-2004_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Radovan Giňovský
29. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
CPPO_ZM_77-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) mjr. Ing. Ľubomíra Šašalová
29. Máj 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-HE-VO-10-003-2023_2023
124,26 € Pavol Kulan Ministerstvo vnútra SR (KRPZ - PO)
29. Máj 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ KRPZ-PO-KDI-106-017/2023_2023
0,00 € František Slavkovský Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
26. Máj 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-BJ- 4-009-2023_2023
0,00 € Tiomáš Gergeľ Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-PO_ZM_ KRPZ-PO-VO2-48-011-2023-PR_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Východroadliga, amatérska cyklistická liga, združenie
19. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 73/ON-2023
CPPO_ZM_73-ON-2023_2023
300,00 € Mesto Svit Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
19. Máj 2023
Nájomná zmluva 1-36/2023-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-36-2023_23
0,00 € Mestský podnik Snina s.r.o., r.s.p. Ministerstvo vnútra SR (CP Košice)
18. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 34/ON-2023
CPPO_ZM_34-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) CinemArt SK, s.r.o.
17. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-SK-ODI1-174-003-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Pavol Jurko
17. Máj 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PP-VO-27-010-2023-ŠK_2023
6 276,00 € Dušan Lovás Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-14-028-2023-PR_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) CinemArt SK, s.r.o.
16. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom nájme strelnice č. 69/ON-2023
CPPO_ZM_69-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Tatranská Asociácia Alternatívnych Športov o.z.
16. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 70/ON-2023
CPPO_ZM_70-ON-2023_2023
0,00 € Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
16. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-51-007-2023-PR_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) BE COOL, s. r. o.
12. Máj 2023
Dohoda o náhrade škody
CPPO_ZM_22-OF-2023_2023
225,25 € Ing. Zuzana Kohutová Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
12. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 68/ON-2023
CPPO_ZM_68-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Stredná zdravotnícka škola
12. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-52-016-2023-PR_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Východroadliga, amatérska cyklistická liga