Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-80-2024_2024-ŠR
0,00 € Viliam Štrbák Športové centrum polície
15. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-81-2024_2024-ŠR
0,00 € Richard Haršány Športové centrum polície
15. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-82-2024_2024-ŠR
0,00 € David Čermák Športové centrum polície
9. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-63-2024_2024-ŠR
0,00 € František Ridzoň Športové centrum polície
9. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-64-2024_2024-ŠR
0,00 € Miroslav Princík Športové centrum polície
9. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-65-2024_2024-ŠR
0,00 € Pavol Varchola Športové centrum polície
9. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-66-2024_2024-ŠR
0,00 € Ivan Kurimský Športové centrum polície
9. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-67-2024_2024-ŠR
0,00 € Ladislav Noskovič Športové centrum polície
9. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-68-2024_2024-ŠR
0,00 € Erik Noskovič Športové centrum polície
20. Marec 2024
Príkazná zmluva č. VO1-2024/000722-028
ŠCP_VO1-2024/000722-028_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Športové centrum polície
14. Marec 2024
Hromadná poistná zmluva pre cestovné poistenie s prihlasovaním jednotlivých zahraničných pracovných ciest
ŠCP_ZM_ŠCP-193-2024_2024
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Športové centrum polície
11. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-52-2024_2024-ŠR
0,00 € Simona Višnievská Športové centrum polície
11. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-53-2024_2024-ŠR
0,00 € Michaela Pahulyová Športové centrum polície
11. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-54-2024_2024-ŠR
0,00 € Erika Mikulášová Športové centrum polície
11. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-55-2024_2024-ŠR
0,00 € Denisa Blanárová Športové centrum polície
11. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-56-2024_2024-ŠR
0,00 € Ema Mihalievičová Športové centrum polície
11. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-57-2024_2024-ŠR
0,00 € Janka Valková Športové centrum polície
11. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-58-2024_2024-ŠR
0,00 € Stanislava Árendáčová Športové centrum polície
11. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-59-2024_2024-ŠR
0,00 € Veronika Jasová Športové centrum polície
11. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-60-2024_2024-ŠR
0,00 € Viktória Óvari Športové centrum polície