Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2021
Zmluva o poskytovaní nadštandardnej zdravotnej starostlivosti
SCP_ZM_SCP-101-2021_2022
0,00 € IMUNOSPORT, s.r.o. Športové centrum polície
10. Január 2023
Zmluva o poskytovaní nadštandardnej zdravotnej starostlivosti
SCP_ZM_SCP-14-2023_2023
0,00 € IMUNOSPORT, s.r.o. Športové centrum polície
13. Máj 2011
Zamestnávateľská zmluva
SSR_ZM_SŠR-83-2011_2011
0,00 € ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
27. Február 2014
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
SSR_ZM_SSR-13-2014_2014
Doplnená
0,00 € ISS Facility Services spol. s r.o. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
3. September 2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-103-38-2018_2018
0,00 € Ivan Némethy Športové centrum polície
29. Júl 2019
Dohoda o použití súkromného vozidla
SCP_ZM_SCP-2-10-2019_2019
0,00 € Ivan Némethy Športové centrum polície
13. Január 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-22-2020_2020
0,00 € Ivan Némethy Športové centrum polície
14. Január 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-30-2020_2020
0,00 € Ivan Némethy Športové centrum polície
14. Február 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-35-2020_2020
0,00 € Ivan Némethy Športové centrum polície
8. Január 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-23-2021_2021
0,00 € Ivan Némethy Športové centrum polície
17. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-63-2021_2022
0,00 € Ivan Némethy Športové centrum polície
20. August 2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-103-13-2018_2018
0,00 € Ivana Mládková Športové centrum polície
16. August 2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-103-10-2018_2018
0,00 € Ivana Oľšavská Športové centrum polície
29. Júl 2019
Dohoda o použití súkromného vozidla
SCP_ZM_SCP-2-9-2019_2019
0,00 € Ivana Oľšavská Športové centrum polície
3. Marec 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-40-2020_2020
0,00 € Ivana Oľšavská Športové centrum polície
21. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-83-2021_2022
0,00 € Ivana Oľšavská Športové centrum polície
23. Január 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-2-1-2019_2019
0,00 € Jakub Stanovský Športové centrum polície
9. Január 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-8-2020_2020
0,00 € Jakub Stanovský Športové centrum polície
8. Január 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-29-2021_2021
0,00 € Jakub Stanovský Športové centrum polície
3. September 2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-103-27-2018_2018
0,00 € Ján Fabo Športové centrum polície