Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
CUZ-T_ZM_3-6-2019_2019
Doplnená
0,00 € Centrum účelových zariadení Športové centrum polície
25. Február 2019
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-5-2019_2019
0,00 € Interier Tatry s.r.o. Centrum účelových zariadení
19. Február 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_3-3-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
19. Február 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_3-4-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
6. Február 2019
Dodatok č. 3 k Zmluve 29255
CUZ-T_ZM_3-2-2019_2019
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Centrum účelových zariadení
25. Január 2019
Zmluva o spolupráci
CUZ-T_ZM_3-2018_2019
0,00 € Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry Centrum účelových zariadení
25. Január 2019
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM_3-1-2019_2019
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
11. December 2018
Zmluva na vypracovanie štúdie
CUZ-T_ZM_4-26-2018_2018
0,00 € THERM G A S - Ing. Peter Bendík Centrum účelových zariadení
29. Október 2018
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM_4-24-2018_2018
0,00 € Centrum účelových zariadení Alexander Gálfy
20. September 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-20-2018_2018
Doplnená
0,00 € Eran Plus s.r.o. Centrum účelových zariadení
10. September 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-18-2018_2018
0,00 € Dagmar Krišková - Kriška Centrum účelových zariadení
10. September 2018
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
CUZ-T_ZM_4-19-2018_2018
0,00 € Linde Gas k.s. Centrum účelových zariadení
31. Júl 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-15-2018_2018
Doplnená
0,00 € Exclusive design s.r.o. Centrum účelových zariadení
31. Júl 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-16-2018_2018
0,00 € KCM s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Júl 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Tatry-Card- LETO 2018
CUZ-T_ZM_4-14-2018_2018
0,00 € Región Vysoké Tatry Centrum účelových zariadení
3. Júl 2018
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_4-12-2018_2018
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
3. Júl 2018
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_4-13-2018_2018
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
29. Jún 2018
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM_4-11-2018_2018
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
27. Jún 2018
Mandátna zmluva
CUZ-T_ZM_4-10-2018_2018
0,00 € PBS-Michlík, s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-9-2018_2018
Doplnená
0,00 € Pluta-strechy, s.r.o. Centrum účelových zariadení