Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2015
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru 2015
CUZ-T_ZM_-_
Doplnená
0,00 € Inmedia, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
5. December 2017
Zmluva o dielo
CUZ-T-ZM_4-19-2017_2017
0,00 € Interier Tatry s.r.o. Centrum účelových zariadení
25. Február 2019
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-5-2019_2019
0,00 € Interier Tatry s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. November 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
CUZ-T_ZM_3-34-2019_2019
0,00 € Interier Tatry s.r.o. Centrum účelových zariadení
2. Marec 2011
Kúpna zmluva - pivo Budvar
RZ-PLE_ZM_ZPT-KRE-1-11-2011_2011
4 845,05 € Jurišta Milan Dlhé Diely 1 3244/74, Bratislava prevádzka Belopotockého 6 031 01 Lip. Mikuláš RZ MV SR Plesnivec, Vysoké Tatry
31. Júl 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-16-2018_2018
0,00 € KCM s.r.o. Centrum účelových zariadení
2. Marec 2011
kúpna zmluva - Kofola, snipy, rajec
RZ-PLE_ZM_ZPT-KRE-1-12-2011_2011
2 266,80 € KOFOLA Rajecká Lesná , 013 15 Rajecká Lesná RZ MV SR Plesnivec Vysoké Tatry
30. Jún 2016
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
CUZ-T_ZM-1-6-2016_2016
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
30. Jún 2016
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
CUZ-T_ZM-1-7-2016_2016
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
3. Júl 2018
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_4-12-2018_2018
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
3. Júl 2018
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_4-13-2018_2018
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
4. Júl 2019
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_3-19-2019_2019
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
4. Júl 2019
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_3-20-2019_2019
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
23. Jún 2020
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_3-15-2020_2020
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
5. August 2021
Poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_2-5-2021_2021
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
5. August 2021
Poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_2-6-2021_2021
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
30. Jún 2015
Návrh poistnej zmluvy profesionál
CUZ-T-ZM-1-32-2015_2015
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
30. Jún 2015
Návrh poistnej zmluvy profesionál
CUZ-T_ZM_1-33-2015_2015
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
9. Júl 2014
Návrh poistnej zmluvy - profesionál
CUZ-T_ZM-12-13-2014_2014
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Centrum účelových zariadení
25. Júl 2017
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T-ZM-4-14-2017_2017
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY