Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-20-2018_2018
Doplnená
0,00 € Eran Plus s.r.o. Centrum účelových zariadení
10. September 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-18-2018_2018
0,00 € Dagmar Krišková - Kriška Centrum účelových zariadení
10. September 2018
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
CUZ-T_ZM_4-19-2018_2018
0,00 € Linde Gas k.s. Centrum účelových zariadení
31. Júl 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-15-2018_2018
Doplnená
0,00 € Exclusive design s.r.o. Centrum účelových zariadení
31. Júl 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-16-2018_2018
0,00 € KCM s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Júl 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Tatry-Card- LETO 2018
CUZ-T_ZM_4-14-2018_2018
0,00 € Región Vysoké Tatry Centrum účelových zariadení
3. Júl 2018
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_4-12-2018_2018
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
3. Júl 2018
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_4-13-2018_2018
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
29. Jún 2018
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM_4-11-2018_2018
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
27. Jún 2018
Mandátna zmluva
CUZ-T_ZM_4-10-2018_2018
0,00 € PBS-Michlík, s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-9-2018_2018
Doplnená
0,00 € Pluta-strechy, s.r.o. Centrum účelových zariadení
1. Jún 2018
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve
CUZ-T_ZM_4-8-2018_2018
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu polície Centrum účelových zariadení
24. Máj 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-7-2018_2018
0,00 € Skippi Nitra s.r.o. Centrum účelových zariadení
30. Apríl 2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke CUZ-1-39/2015
CUZ-T_ZM_4-6-2018_2018
0,00 € Centrum účelových zariadení Športové centrum polície
29. Marec 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-5-2018_2018
Doplnená
0,00 € Exclusive design s.r.o. Centrum účelových zariadení
6. Marec 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-4-2018_2018
0,00 € Dalema s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. Február 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-3-2018_2018
0,00 € Arivan s.r.o. Centrum účelových zariadení
9. Február 2018
Kúpna zmluva
CUZ-T_ZM_4-2-2018_2018
0,00 € Cukráreň J+R, Lidická 1618, Centrum účelových zariadení
7. Február 2018
Kúpna zmluva
CUZ-T_ZM_4-1-2018_2018
0,00 € Cimbaľák s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. Január 2018
Zmluva o poskytnutí zľavy na vstuponom
CUZ-T_ZM_4-2018_2018
0,00 € Salmotherm Invest s.r.o. Centrum účelových zariadení