Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Tatry-Card
CUZ-T_ZM_4-4-2017_2017
0,00 € Región Vysoké Tatry Centrum účelových zariadení
24. Marec 2017
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-2-2017_2017
0,00 € Dalema s.r.o. Centrum účelových zariadení
9. Marec 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 29255
CUZ-T_ZM_4-1-2017_2017
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Centrum účelových zariadení stredisko Kremenec
2. Február 2017
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM_4-2017_2017
0,00 € Centrum účelových zariadení Lýdia Polovková
10. Január 2017
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM-1-18-2016_2016
0,00 € Hanco s.r.o. Centrum účelových zariadení
10. Január 2017
Kúpna zmluva
CUZ-T_ZM-1-19-2016_2016
0,00 € Cukráreň J+R Centrum účelových zariadení
9. December 2016
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM-1-17-2016_2016
0,00 € Chladiarenstvo PJP, s.r.o. Centrum účelových zariadení
2. December 2016
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM-1-16-2016_2016
0,00 € Exclusive desing s.r.o. Centrum účelových zariadení
24. November 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
CUZ-T_ZM_1-15-2016_2016
0,00 € Centrum účelových zariadení Športové centrum polície
28. Október 2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb
CUZ-T_ZM-1-13-2016_2016
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení
28. Október 2016
Zmluva o akceptácii platobných kariet č. N4167-01/2016
CUZ-T_ZM-1-11-2016_2016
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Centrum účelových zariadení
28. Október 2016
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
CUZ-T_ZM-1-14-2016_2016
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení
19. September 2016
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
CUZ-T_ZM-1-10-2016_2016
0,00 € Linde Gas a.s. Centrum účelových zariadení
8. September 2016
Zmluva o výpožičke
CUZ-T_ZM-1-9-2016_2016
0,00 € Centrum účelových zriadení , Ministerstvo vnútra SR,Centrum podpory Prešov
22. Júl 2016
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM-1-8-2016-2016
0,00 € GLOBAL Interier, s.r.o. Centrum účelovýcha zariadení
30. Jún 2016
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
CUZ-T_ZM-1-6-2016_2016
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
30. Jún 2016
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
CUZ-T_ZM-1-7-2016_2016
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
23. Jún 2016
Rámcová kúpna zmluva
CUZ-T_ZM-1-5-2016-2016
0,00 € RYBA Košice spo. s r.o. Centrum účelovýcha zariadení
10. Jún 2016
Dodatok č. 1 k mluve o spolupráci
CUZ-T_Z?-1-4-2016-2016
0,00 € Región Vysoké Tatry Centrum účelovýcha zariadení
15. Apríl 2016
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom
CUZ-T_ZM-1-3-2016_2016
0,00 € Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec Orange Slovensko , a.s.