Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2017
Dodatok ku rámcovej kúpnej zmluve
CUZ-T_ZM_4-62017_2017
0,00 € RYBA Košice, s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_4-7-2017_2017
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_4-8-2017_2017
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_4-9-2017_2017
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_4-10-2017_2017
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2017
Dohoda o splátkach
CUZ-T_ZM_4-11-2017_2017
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
9. Jún 2017
Dohoda o zániku zmluvy č. 10-000076026PO2013
CUZ-T_ZM_4-3-2017_2017
0,00 € Východoslovenská vordárenská spoločnosť a.s. Centrum účelových zariadení
9. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí zľavy na vstuponom
CUZ-T_ZM_4-5-2017_2017
0,00 € Salmotherm Invest s.r.o. Centrum účelových zariadení
31. Máj 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Tatry-Card
CUZ-T_ZM_4-4-2017_2017
0,00 € Región Vysoké Tatry Centrum účelových zariadení
24. Marec 2017
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-2-2017_2017
0,00 € Dalema s.r.o. Centrum účelových zariadení
9. Marec 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 29255
CUZ-T_ZM_4-1-2017_2017
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Centrum účelových zariadení stredisko Kremenec
2. Február 2017
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM_4-2017_2017
0,00 € Centrum účelových zariadení Lýdia Polovková
10. Január 2017
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM-1-18-2016_2016
0,00 € Hanco s.r.o. Centrum účelových zariadení
10. Január 2017
Kúpna zmluva
CUZ-T_ZM-1-19-2016_2016
0,00 € Cukráreň J+R Centrum účelových zariadení
9. December 2016
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM-1-17-2016_2016
0,00 € Chladiarenstvo PJP, s.r.o. Centrum účelových zariadení
2. December 2016
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM-1-16-2016_2016
0,00 € Exclusive desing s.r.o. Centrum účelových zariadení
24. November 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
CUZ-T_ZM_1-15-2016_2016
0,00 € Centrum účelových zariadení Športové centrum polície
28. Október 2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb
CUZ-T_ZM-1-13-2016_2016
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení
28. Október 2016
Zmluva o akceptácii platobných kariet č. N4167-01/2016
CUZ-T_ZM-1-11-2016_2016
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Centrum účelových zariadení
28. Október 2016
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
CUZ-T_ZM-1-14-2016_2016
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení