Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2014
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM_12-2014-1_2014
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
29. Jún 2018
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM_4-11-2018_2018
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
25. Január 2019
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM_3-1-2019_2019
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
29. Január 2020
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM_3-3-2020_2020
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
26. Júl 2021
Zmluva o krátkodobom prenájme
CUZ-T_ZM_2-4-2021_2021
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
2. November 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme
CUZ-T_ZM_13-4-2022_2022
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
18. Január 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme
CUZ-T_ZM_13-6-2022_2022
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
3. November 2017
Dodatok č. 2 k zmluve 29 255
CUZ-T-ZM-4-17-2017_2017
0,00 € Marius Pedersen a.s. Centrum účelových zariadení
9. Marec 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 29255
CUZ-T_ZM_4-1-2017_2017
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Centrum účelových zariadení stredisko Kremenec
6. Február 2019
Dodatok č. 3 k Zmluve 29255
CUZ-T_ZM_3-2-2019_2019
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Centrum účelových zariadení
12. Jún 2019
Zmluva o výpožičke vecí
CUZ-T_ZM_3-16-2019_2019
0,00 € MDL plus, s.r.o. Centrum účelových zariadení
3. Február 2016
Zmluva o výpožičke vecí
CUZ-T_ZM-1-43-2015_2015
0,00 € MDL, s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
2. Jún 2020
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-12-2020_2020
0,00 € Megas trade s.r.o. Centrum účelových zariadení
25. Marec 2021
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo "Čistenie a pranie prádla"
CUZ-T_ZM_2-2-2021_2021
0,00 € Megas trade s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. Január 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo "Pranie a čistenie prádla"
CUZ-T_ZM_2-11-2021_2021
0,00 € Megas trade s.r.o. Centrum účelových zariadení
30. August 2021
Kúpna zmluva
CUZ-T_ZM_2-7-2021_2021
0,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
27. Marec 2015
Zmluva o dielo č. 01000000056
CUZ-T_ZM-1-26-2015_2015
0,00 € Mgr. Dávid Alexa Exclusive disign Centrum účelových zariadení
30. Jún 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0100000056
CUZ-T_ZM_1-31-2015_2015
0,00 € Mgr. Dávid Alexa Exclusive desing Centrum účelových zariadení
10. Marec 2016
Zmluvy o dielo
CUZ-T_ZM-1-2-2016_2016
0,00 € Mgr. Dávid Alexa Exclusive desing Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
30. Marec 2011
Zmluva o výpožičke
RZ-PLE_ZM_03-14/SE-03/2010-P_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Rekreačné zariadenie ministerstva PLESNIVEC Vysoké Tatry