Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní prístupu k TV službe cez internet
CUZ-T_ZM_3-12-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
16. Október 2019
Zmluva o nájme zariadenia
CUZ-T_ZM_3-26-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
16. Október 2019
Zmluva o poskytovaní prístupu k TV cez internet
CUZ-T_ZM_3-27-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
16. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služby retransmisie cez internet
CUZ-T_ZM_3-28-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
16. Október 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange TV cez satelit
CUZ-T_ZM_3-29-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
22. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služby retransmisie cez satelitnú sieť
CUZ-T_ZM_3-30-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
3. Február 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A6211440
CUZ-T_ZM_2-2021_2021
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
16. Apríl 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
RZ-T_ZM_3-2012-5_2012
0,00 € ORANGE Slovensko, a.s. Rekreačné zariadenie ministerstva vnútra SR TATRY
27. Jún 2013
Dodatok k zmluve o pripojení
CUZ-KR_ZM_4-2013-33_2013
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
26. Máj 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM-12-3-2014_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení, Rekreačná č. 13 Piešťany
30. Máj 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM-12-7-2014_2014
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
12. Jún 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM-12-10-2014_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
18. November 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM-1-35_2015_2015
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
18. November 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM-1-37_2015_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
27. November 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM-1-38_2015_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
30. Máj 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM-12-8-2014_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Centrum účelových zariadení
2. Január 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A6211477
RZ-T_ZM_3-2012-33_2012
0,00 € Orange, a.s. Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
8. Apríl 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-KR_ZM_4-2013-23_2013
0,00 € Orange, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
17. Jún 2021
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_2-3-2021_2021
0,00 € OsmoDry.cz s.r.o. Centrum účelových zariadení
1. Október 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na servis zdvíhacích zariadení
CUZ-T_ZM_12-18-2014_2014
0,00 € OTIS Výťafy, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení