Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2015
Zmluva o výpožičke
CUZ-T_ZM_1-9-2015_2015
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR
4. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_1-27-2015_2015
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
4. Jún 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Tatry Card-leto 2015
CUZ-T_ZM-2015-1-29-2015-2015
0,00 € Región Vysoké Tatry Centrum účelových zariadení
4. Jún 2015
Dodatok k Mandátnej zmluve
CUZ-T_ZM-1-30-2015_2015
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení
27. Marec 2015
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2015
CUZ-T_ZM_1-25-2015_2015
0,00 € ZOO Odborového zväzu polície v SR Centrum účelových zariadení
27. Marec 2015
Zmluva o dielo č. 01000000056
CUZ-T_ZM-1-26-2015_2015
0,00 € Mgr. Dávid Alexa Exclusive disign Centrum účelových zariadení
10. Marec 2015
Zmluva o poskytnutí zľavy na vstupnom do ThermalParku Vrbov
CUZ-T_ZM_1-24-2015_2015
0,00 € Salmotherm Invest s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Február 2015
Zmluva o poskytnutí prechodného ubytovania
CUZ-T_ZM_2-16-2015_2015
0,00 € Centrum účelových zariadení Svetlana Šmijovská
13. Február 2015
Zmluva o poskytnutí prechodného ubytovania
CUZ-T_ZM-2-16-2015_2015
0,00 € Centrum účelových zariadení Jaroslav Kaščák
30. Január 2015
Zmluva o spolupráci
CUZ-T-ZM-1-15-2015-2015
Doplnená
0,00 € Tatry mountain resorts, a.s. Centrum účelových zariadení
30. Január 2015
Zmluva o odbornej technickej pomoci
CUZ-T_ZM-1-23-2015_2015
0,00 € Ing. Jaroslav Cehula - EKOS - Ekologické služby Centrum účelových zariadení
21. Január 2015
Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve o dodávke tovaru 2015
CUZ-T_ZM_20-2015_2015
0,00 € Sintra, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
16. Január 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
CUZ-T_ZM_1-18-2015_2015
0,00 € Litvor s.r.o. Centrum účelových zariadení
16. Január 2015
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM-1-19-2015_2015
0,00 € Centrum účelových zariadení Lýdia Polovková
8. Január 2015
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru 2015
CUZ-T_ZM_-_
Doplnená
0,00 € Inmedia, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
8. Január 2015
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru 2015
CUZ-T_ZM_1-1-2015_2015
0,00 € B-MAX Šebest, s.r.o. Centrum účelových zariadení
8. Január 2015
Rámcová kúpna zmluva o dodácke tovaru 2015
CUZ-T_ZM_1-2-2015_2015
Doplnená
0,00 € Hlena Jacková Cukráreň JaR Centrum účelových zariadení
8. Január 2015
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru 2015
CUZ-T_ZM_1-3-2015_2015
0,00 € Cimbaľák s.r.o. Centrum účelových zariadení
8. Január 2015
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru 2015
CUZT-ZM-1-4-2015_2015
Doplnená
0,00 € CBA VEREX, a.s. Centrum účelových zariadení
8. Január 2015
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru 2015
CUZ-T_ZM_1-5-2015_2015
Doplnená
0,00 € Diamon, s.r.o. Centrum účelových zariadení