Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2015
Zmluva o spolupráci
CUZ-T-ZM-1-15-2015-2015
Doplnená
0,00 € Tatry mountain resorts, a.s. Centrum účelových zariadení
30. Január 2015
Zmluva o odbornej technickej pomoci
CUZ-T_ZM-1-23-2015_2015
0,00 € Ing. Jaroslav Cehula - EKOS - Ekologické služby Centrum účelových zariadení
21. Január 2015
Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve o dodávke tovaru 2015
CUZ-T_ZM_20-2015_2015
0,00 € Sintra, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
16. Január 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
CUZ-T_ZM_1-18-2015_2015
0,00 € Litvor s.r.o. Centrum účelových zariadení
16. Január 2015
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM-1-19-2015_2015
0,00 € Centrum účelových zariadení Lýdia Polovková
8. Január 2015
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru 2015
CUZ-T_ZM_-_
Doplnená
0,00 € Inmedia, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
8. Január 2015
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru 2015
CUZ-T_ZM_1-1-2015_2015
0,00 € B-MAX Šebest, s.r.o. Centrum účelových zariadení
8. Január 2015
Rámcová kúpna zmluva o dodácke tovaru 2015
CUZ-T_ZM_1-2-2015_2015
Doplnená
0,00 € Hlena Jacková Cukráreň JaR Centrum účelových zariadení
8. Január 2015
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru 2015
CUZ-T_ZM_1-3-2015_2015
0,00 € Cimbaľák s.r.o. Centrum účelových zariadení
8. Január 2015
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru 2015
CUZT-ZM-1-4-2015_2015
Doplnená
0,00 € CBA VEREX, a.s. Centrum účelových zariadení
8. Január 2015
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru 2015
CUZ-T_ZM_1-5-2015_2015
Doplnená
0,00 € Diamon, s.r.o. Centrum účelových zariadení
8. Január 2015
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru 2015
CUZ-T_ZM_1-6-2015_2015
Doplnená
0,00 € Zeleninári s.r.o. Centrum účelových zariadení
8. Január 2015
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru 2015
CUZ-T_ZM_1-7-2015_2015
0,00 € Sintra spol. s r.o., odštepný závod Poprad Centrum účelových zariadení
8. Január 2015
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru 2015
CUZT_ZM-1-8-2015-2015
0,00 € Tatranská mliekáreň a.s. Centrum účelových zariadení
4. December 2014
Zmluva o dodávke plynu
CUZ-T_ZM_12-23-2014_2014
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Centrum účelových zariadení
4. December 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu
CUZ-T_ZM_12-24-2014_2014
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Centzrum účelových zariadení
21. November 2014
Zmluva o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnutenosti
CUZ-T_ZM_12-22-2014_2014
0,00 € Centrum účelových zariadení stredisko Kremenec Slovak Telekom, a.s.,
29. Október 2014
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_2014-12-21-2014_2014
0,00 € Ing. arch. Ivan Smolec, autorizovaný architekt Centrum účelových zariadení
13. Október 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby technickej podpory
CUZ-T_ZM_12-20-2014_2014
0,00 € Proinit s.r.o. Centrum účelových zariadení
1. Október 2014
Dohoda o refakturácii nákladov za dodávku ell. energie č. 1
CUZ-T_ZM_12-17-2014_2014
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky