Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2016
Zmluva o výpožičke vecí
CUZ-T_ZM-1-43-2015_2015
0,00 € MDL, s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
22. Január 2016
Zmluva o výpožičke vecí
CUZ-T_ZM-1-42-2015_2015
0,00 € VSG, s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
15. Január 2016
Zmluva o výpožičke
CUZ-T_ZM-1-40-2015_2015
0,00 € Športové centrum polície Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
11. Január 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
CUZ-T_ZM-1-41-2015_2015
0,00 € Bc. Daniela Háberová - Briliant Shows Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
30. December 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci TATRY Card - ZIMA 2015/2016
CUZ-T_ZM-1-39-2015_2015
0,00 € Región Vysoké Tatry Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
27. November 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM-1-38_2015_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
18. November 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM-1-35_2015_2015
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
18. November 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM-1-37_2015_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
30. Jún 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0100000056
CUZ-T_ZM_1-31-2015_2015
0,00 € Mgr. Dávid Alexa Exclusive desing Centrum účelových zariadení
30. Jún 2015
Návrh poistnej zmluvy profesionál
CUZ-T-ZM-1-32-2015_2015
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
30. Jún 2015
Návrh poistnej zmluvy profesionál
CUZ-T_ZM_1-33-2015_2015
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
24. Jún 2015
Zmluva o výpožičke
CUZ-T_ZM_1-9-2015_2015
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR
4. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_1-27-2015_2015
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
4. Jún 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Tatry Card-leto 2015
CUZ-T_ZM-2015-1-29-2015-2015
0,00 € Región Vysoké Tatry Centrum účelových zariadení
4. Jún 2015
Dodatok k Mandátnej zmluve
CUZ-T_ZM-1-30-2015_2015
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení
27. Marec 2015
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2015
CUZ-T_ZM_1-25-2015_2015
0,00 € ZOO Odborového zväzu polície v SR Centrum účelových zariadení
27. Marec 2015
Zmluva o dielo č. 01000000056
CUZ-T_ZM-1-26-2015_2015
0,00 € Mgr. Dávid Alexa Exclusive disign Centrum účelových zariadení
10. Marec 2015
Zmluva o poskytnutí zľavy na vstupnom do ThermalParku Vrbov
CUZ-T_ZM_1-24-2015_2015
0,00 € Salmotherm Invest s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Február 2015
Zmluva o poskytnutí prechodného ubytovania
CUZ-T_ZM_2-16-2015_2015
0,00 € Centrum účelových zariadení Svetlana Šmijovská
13. Február 2015
Zmluva o poskytnutí prechodného ubytovania
CUZ-T_ZM-2-16-2015_2015
0,00 € Centrum účelových zariadení Jaroslav Kaščák