Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2016
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM-1-8-2016-2016
0,00 € GLOBAL Interier, s.r.o. Centrum účelovýcha zariadení
30. Jún 2016
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
CUZ-T_ZM-1-6-2016_2016
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
30. Jún 2016
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
CUZ-T_ZM-1-7-2016_2016
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
23. Jún 2016
Rámcová kúpna zmluva
CUZ-T_ZM-1-5-2016-2016
0,00 € RYBA Košice spo. s r.o. Centrum účelovýcha zariadení
10. Jún 2016
Dodatok č. 1 k mluve o spolupráci
CUZ-T_Z?-1-4-2016-2016
0,00 € Región Vysoké Tatry Centrum účelovýcha zariadení
15. Apríl 2016
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom
CUZ-T_ZM-1-3-2016_2016
0,00 € Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec Orange Slovensko , a.s.
10. Marec 2016
Zmluvy o dielo
CUZ-T_ZM-1-2-2016_2016
0,00 € Mgr. Dávid Alexa Exclusive desing Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
22. Február 2016
Zmluva o poskytnutí zľavy na vstupnom do ThermalParku Vrbov
CUZ-T_ZM-1_2016_2016
0,00 € Salmotherm Invest s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
22. Február 2016
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM-1-1-2016_2016
0,00 € Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec Lýdia Polovková
3. Február 2016
Zmluva o výpožičke vecí
CUZ-T_ZM-1-43-2015_2015
0,00 € MDL, s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
22. Január 2016
Zmluva o výpožičke vecí
CUZ-T_ZM-1-42-2015_2015
0,00 € VSG, s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
15. Január 2016
Zmluva o výpožičke
CUZ-T_ZM-1-40-2015_2015
0,00 € Športové centrum polície Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
11. Január 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
CUZ-T_ZM-1-41-2015_2015
0,00 € Bc. Daniela Háberová - Briliant Shows Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
30. December 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci TATRY Card - ZIMA 2015/2016
CUZ-T_ZM-1-39-2015_2015
0,00 € Región Vysoké Tatry Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
27. November 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM-1-38_2015_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
18. November 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM-1-35_2015_2015
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
18. November 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM-1-37_2015_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
30. Jún 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0100000056
CUZ-T_ZM_1-31-2015_2015
0,00 € Mgr. Dávid Alexa Exclusive desing Centrum účelových zariadení
30. Jún 2015
Návrh poistnej zmluvy profesionál
CUZ-T-ZM-1-32-2015_2015
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
30. Jún 2015
Návrh poistnej zmluvy profesionál
CUZ-T_ZM_1-33-2015_2015
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení