Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Február 2020
Mandátna zmluva individuálne cestovné poistenie
CUZ-T_ZM_3-6-2020_2020
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení
31. Január 2020
Kúpna zmluva
CUZ-T_ZM_3-4-2020_2020
0,00 € Cukráreň J+R, Helena Jacková Centrum účelových zariadení
29. Január 2020
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM_3-3-2020_2020
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
24. Január 2020
Zmluva o prenájme rohoží
CUZ-T_ZM_3-1-2020_2020
0,00 € Linstrom, s.r.o. Centrum účelových zariadení
16. Január 2020
Zmluva o poskytnutí zľavy na vstupnom
CUZ-T_ZM_3-2020_2020
0,00 € Salmotherm Invest s.r.o. Centrum účelových zariadení
8. Január 2020
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
CUZ-T_ZM_3-37-2019_2019
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Centrum účelových zariadení
31. December 2019
Dodatok č.1 CUZ-D21-235/2019
CÚZ-D21-235/2019
0,00 € Ľudmila Kloučková VINEX, Centrum účelových zariadení
16. December 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
CUZ-T_ZM_3-35-2019_2019
0,00 € ARIVAN s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. November 2019
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-32-2019_2019
0,00 € ARIVAN s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. November 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
CUZ-T_ZM_3-34-2019_2019
0,00 € Interier Tatry s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. November 2019
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-33-2019_2019
0,00 € ERYS s.r.o. Centrum účelových zariadení
22. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služby retransmisie cez satelitnú sieť
CUZ-T_ZM_3-30-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
22. Október 2019
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
CUZ-T_ZM_3-31-2019_2019
0,00 € Linde Gas k.s. Centrum účelových zariadení
16. Október 2019
Zmluva o nájme zariadenia
CUZ-T_ZM_3-26-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
16. Október 2019
Zmluva o poskytovaní prístupu k TV cez internet
CUZ-T_ZM_3-27-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
16. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služby retransmisie cez internet
CUZ-T_ZM_3-28-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
16. Október 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange TV cez satelit
CUZ-T_ZM_3-29-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
10. September 2019
Rámcová dohoda na dodanie elektroinštalačného materiálu pre CÚZ
CUZ-ZM-1-40-2019
0,00 € MURAT s.r.o. Centrum účelových zariadení
2. September 2019
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-25-2019_2019
0,00 € Exclusive design s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. August 2019
Dodatok k Zmluve o výpožičke CUZ-T-1-9/2015
CUZ-T_ZM_3-24-2019_2019
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR