Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
CUZ-T_ZM_3-35-2019_2019
0,00 € ARIVAN s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. November 2019
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-32-2019_2019
0,00 € ARIVAN s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. November 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
CUZ-T_ZM_3-34-2019_2019
0,00 € Interier Tatry s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. November 2019
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-33-2019_2019
0,00 € ERYS s.r.o. Centrum účelových zariadení
22. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služby retransmisie cez satelitnú sieť
CUZ-T_ZM_3-30-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
22. Október 2019
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
CUZ-T_ZM_3-31-2019_2019
0,00 € Linde Gas k.s. Centrum účelových zariadení
16. Október 2019
Zmluva o nájme zariadenia
CUZ-T_ZM_3-26-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
16. Október 2019
Zmluva o poskytovaní prístupu k TV cez internet
CUZ-T_ZM_3-27-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
16. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služby retransmisie cez internet
CUZ-T_ZM_3-28-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
16. Október 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange TV cez satelit
CUZ-T_ZM_3-29-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
10. September 2019
Rámcová dohoda na dodanie elektroinštalačného materiálu pre CÚZ
CUZ-ZM-1-40-2019
0,00 € MURAT s.r.o. Centrum účelových zariadení
2. September 2019
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-25-2019_2019
0,00 € Exclusive design s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. August 2019
Dodatok k Zmluve o výpožičke CUZ-T-1-9/2015
CUZ-T_ZM_3-24-2019_2019
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR
30. Júl 2019
Dohoda o zániku zmluvy 50-000076016PO2013
CUZ-T_ZM_3-21-2019_2019
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Centrum účelových zariadení
30. Júl 2019
Dodatok č. 2 ku Rámcovej kúpnej zmluve
CUZ-T_ZM_3-22-2019_2019
0,00 € Ryba Košice, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
30. Júl 2019
Dodatok č. 2 ku platnej Kolektívnej zmluve 2019
CUZ-T_ZM_3-23-2019_2019
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu polície Centrum účelových zariadení
4. Júl 2019
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
CUZ-T_ZM_3-18-2019_2019
0,00 € Linstrom, s.r.o. Centrum účelových zariadení
4. Júl 2019
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_3-19-2019_2019
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
4. Júl 2019
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_3-20-2019_2019
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
25. Jún 2019
Dodatok č. 1 ku KZ platnej na rok 2019
CUZ-T_ZM_3-17-2019_2019
0,00 € ZO Odborového zväzu Polície v SR Centrum účelových zariadení