Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. August 2021
Poistná zmluva
D21-73/2021
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení
26. Júl 2021
Zmluva o krátkodobom prenájme
CUZ-T_ZM_2-4-2021_2021
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
17. Jún 2021
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_2-3-2021_2021
0,00 € OsmoDry.cz s.r.o. Centrum účelových zariadení
25. Marec 2021
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo "Čistenie a pranie prádla"
CUZ-T_ZM_2-2-2021_2021
0,00 € Megas trade s.r.o. Centrum účelových zariadení
3. Február 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A6211440
CUZ-T_ZM_2-2021_2021
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
11. Január 2021
Zmluva č. 5410 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálnych odpadov
CUZ-T_ZM_3-21-2020_2020
0,00 € VPS Vysoké Tatry Centrum účelových zariadení
24. November 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
CUZ-T_ZM_3-16-2020_2020
0,00 € BEPAXTHERM s.r.o. Centrum účelových zariadení
24. November 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
CUZ-T_ZM_3-16-2020_2020
0,00 € BEPAXTHERM s.r.o. Centrum účelových zariadení
30. Júl 2020
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-16-2020_2020
Doplnená
0,00 € BEPAXTHERM s.r.o. Centrum účelových zariadení
23. Jún 2020
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_3-14-2020_2020
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení
23. Jún 2020
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_3-15-2020_2020
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
5. Jún 2020
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
CUZ-T_ZM_3-13-2020_2020
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Centrum účelových zariadení
2. Jún 2020
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-12-2020_2020
0,00 € Megas trade s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. Marec 2020
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia tepelného hospodárstva"
CUZ-T_ZM_3-8-2020_2020
Doplnená
0,00 € THERM GAS - Ing. Peter Bendík Centrum účelových zariadení
26. Február 2020
Kúpna zmluva
CUZ-T_ZM_3-7-2020_2020
0,00 € Ryba Košice, s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. Február 2020
Zmluva o prenájme priemyslených utierok
CUZ-T_ZM_3-5-2020_2020
0,00 € Linstrom, s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. Február 2020
Mandátna zmluva individuálne cestovné poistenie
CUZ-T_ZM_3-6-2020_2020
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení
31. Január 2020
Kúpna zmluva
CUZ-T_ZM_3-4-2020_2020
0,00 € Cukráreň J+R, Helena Jacková Centrum účelových zariadení
29. Január 2020
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM_3-3-2020_2020
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
24. Január 2020
Zmluva o prenájme rohoží
CUZ-T_ZM_3-1-2020_2020
0,00 € Linstrom, s.r.o. Centrum účelových zariadení