Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2015
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM-1-19-2015_2015
0,00 € Centrum účelových zariadení Lýdia Polovková
13. Február 2015
Zmluva o poskytnutí prechodného ubytovania
CUZ-T_ZM_2-16-2015_2015
0,00 € Centrum účelových zariadení Svetlana Šmijovská
13. Február 2015
Zmluva o poskytnutí prechodného ubytovania
CUZ-T_ZM-2-16-2015_2015
0,00 € Centrum účelových zariadení Jaroslav Kaščák
24. Jún 2015
Zmluva o výpožičke
CUZ-T_ZM_1-9-2015_2015
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR
24. November 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
CUZ-T_ZM_1-15-2016_2016
0,00 € Centrum účelových zariadení Športové centrum polície
2. Február 2017
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM_4-2017_2017
0,00 € Centrum účelových zariadení Lýdia Polovková
15. December 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke
CUZ-T_ZM_4-20-2017_2017
0,00 € Centrum účelových zariadení Športové centrum polície
30. Apríl 2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke CUZ-1-39/2015
CUZ-T_ZM_4-6-2018_2018
0,00 € Centrum účelových zariadení Športové centrum polície
29. Október 2018
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM_4-24-2018_2018
0,00 € Centrum účelových zariadení Alexander Gálfy
1. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
CUZ-T_ZM_3-6-2019_2019
Doplnená
0,00 € Centrum účelových zariadení Športové centrum polície
19. Jún 2019
Kúpna zmluva
CUZ-ZM-1-33/2019
0,00 € Centrum účelových zariadení M&T Insieme s.r.o.
26. August 2019
Dodatok k Zmluve o výpožičke CUZ-T-1-9/2015
CUZ-T_ZM_3-24-2019_2019
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR
21. September 2021
Zmluva o výpožičke
CUZ-T_ZM_2-8-2021_2021
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR
21. November 2014
Zmluva o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnutenosti
CUZ-T_ZM_12-22-2014_2014
0,00 € Centrum účelových zariadení stredisko Kremenec Slovak Telekom, a.s.,
12. Jún 2014
Zmluva o výpožičke
CUZ-T-12-6/2014
0,00 € Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec Stredisko štátnej športovej reprezentácie
22. Február 2016
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM-1-1-2016_2016
0,00 € Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec Lýdia Polovková
15. Apríl 2016
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom
CUZ-T_ZM-1-3-2016_2016
0,00 € Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec Orange Slovensko , a.s.
8. September 2016
Zmluva o výpožičke
CUZ-T_ZM-1-9-2016_2016
0,00 € Centrum účelových zriadení , Ministerstvo vnútra SR,Centrum podpory Prešov
8. Január 2015
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru 2015
CUZ-T_ZM_1-3-2015_2015
0,00 € Cimbaľák s.r.o. Centrum účelových zariadení
7. Február 2018
Kúpna zmluva
CUZ-T_ZM_4-1-2018_2018
0,00 € Cimbaľák s.r.o. Centrum účelových zariadení