Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2012
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
RZ-T_ZM_3-2012-15_2012
0,00 € OTIS Výťahy, spol. s r.o. Rekreačné zariadenie ministerstva vnútra SR TATRY
11. Február 2013
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
CUZ-KR_ZM_4-2013-8_2013
0,00 € OTIS Výťahy, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
24. September 2014
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve o poskytovaní služieb
CUZ-T_ZM-12-16-2014_2014
0,00 € PBS-Michlík s.r.o. Centrum účelových zariadení
27. Jún 2018
Mandátna zmluva
CUZ-T_ZM_4-10-2018_2018
0,00 € PBS-Michlík, s.r.o. Centrum účelových zariadení
7. Marec 2011
Zmluva o dodávke nealkoholických nápojov
RZ-PLE_ZM_ZPT-KRE-1-10 -2011_2011
2 130,92 € Pepsi –Cola SR s.r.o Nádražná 534, 901 01 Malacky RZ MV SR Plesnivec, Vysoké Tatry
26. Apríl 2012
Dodatok k mandátnej zmluve o prechode práv a povinnosti mandatára
RZ-T_ZM_3-2012-17_2012
0,00 € Petra Michlíková - PBS Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
26. Jún 2017
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-13-2017_2017
0,00 € Pluta-strechy, s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-9-2018_2018
Doplnená
0,00 € Pluta-strechy, s.r.o. Centrum účelových zariadení
7. Máj 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielov č. 29/96
CUZ-KR_ZM_4-2013-27_2013
0,00 € Plynoservis, Emil Bednarčík Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
1. Marec 2011
Kúpna zmluva-mrazená hydina
RZ-PLE_ZM_ZPT-KRE-1-1-2011_2011
6 446,00 € Podtatranská hydina a.s. Slávkovská cesta 54, 060 01 Kežmarok RZ MV SR PLESNIVEC Vysoké Tatry
20. Júl 2012
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
RZ-T_ZM_3-2012-23_2012
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
6. Jún 2011
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
RZ-PLE_ZM_265-122-11P_2011
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Rekreačné zariadenie ministerstva PLESNIVEC Vysoké Tatry
18. Február 2013
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
CUZ-KR_ZM_4-2013-9_2013
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
18. Február 2013
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
CUZ-KR_ZM_4-2013-10_2013
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
18. Február 2013
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
CUZ-KR_ZM_4-2013-11_2013
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
2. Január 2014
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
CUZ-KR_ZM_4-2013-42_2013
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
2. Január 2014
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvvádzaní odpadových vôd
CUZ-KR_ZM_4-2013-43_2013
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
20. Júl 2012
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
RZ-T_ZM_3-2012-24_2012
0,00 € Podtatranská vodárenska spoločnosť, a.s. Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
20. Júl 2012
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vod
RZ-T_ZM_3-2012-25_2012
0,00 € Podtatranská vodárenska spoločnosť, a.s. Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
1. Marec 2011
Dodávateľsko-odberateľská zmluva
RZ-PLE_ZM_ZPT-KRE-1-9-2011_2011
7 417,80 € Práčovňa Partner s.r.o Partizánska 30, 059 85 Poprad RZ MV SR Plesnivec, Vysoké Tatry