Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Október 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na servis zdvíhacích zariadení
CUZ-T_ZM_12-18-2014_2014
0,00 € OTIS Výťafy, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
1. Október 2014
Zmluva o spolupráci
CUZ-T_ZM_12-19-2014_2014
0,00 € Región Vysoké Tatry Centrum účelových zariadení
24. September 2014
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve o poskytovaní služieb
CUZ-T_ZM-12-16-2014_2014
0,00 € PBS-Michlík s.r.o. Centrum účelových zariadení
7. August 2014
Kúpna zmluva
CUZ-T_ZM_12-15-2014_2014
0,00 € Liptovské pekárne a cukrárne VČELA Centrum účelových zariadení
9. Júl 2014
Návrh poistnej zmluvy - profesionál
CUZ-T_ZM-12-13-2014_2014
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Centrum účelových zariadení
9. Júl 2014
Návrh poistnej zmluvy profesionál
CUZ-T_ZM-12-14-2014_2014
0,00 € Kooperativa, poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
12. Jún 2014
Zmluva o výpožičke
CUZ-T-12-6/2014
0,00 € Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec Stredisko štátnej športovej reprezentácie
12. Jún 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM-12-10-2014_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
12. Jún 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM-12-11-2014_2014
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
12. Jún 2014
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
CUZ-T_ZM-12-12-2014-2014
0,00 € Litvor s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
30. Máj 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM-12-7-2014_2014
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
30. Máj 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM-12-8-2014_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Centrum účelových zariadení
26. Máj 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM-12-3-2014_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení, Rekreačná č. 13 Piešťany
26. Máj 2014
Zmluva o výpožičke
CU-T_ZM-12-4-2014_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov Centrum účelových zariadení
26. Máj 2014
Dodatok č. 1/2014 k zmluve o dodávke plynu
CUZ-T_ZM-12-5-2014_2014
0,00 € Slovenský pllynárenský priemysel, a.s. Centrum účelových zariadení
4. Apríl 2014
Dohoda o využívaní pozemných komunikácií, parkovísk a odstavných plôch
CUZ-T_ZM-12-2-2014_2014
0,00 € Lokomotíva Dedinky a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
24. Február 2014
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM_12-2014-1_2014
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
23. Január 2014
Zmluva o poskytnutí zľavy na vstupnom do ThermalParku Vrbov
CUZ-T_ZM_12-2014_2014
0,00 € Salmotherm Invest s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
2. Január 2014
Zmluva o dodávke služeib
CUZ-KR_ZM_4-2013-41_2013
0,00 € Lokomotíva Dedinky a.s., Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
2. Január 2014
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
CUZ-KR_ZM_4-2013-42_2013
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec