Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2014
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
CUZ-T_ZM-12-12-2014-2014
0,00 € Litvor s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
30. Máj 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM-12-7-2014_2014
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
30. Máj 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM-12-8-2014_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Centrum účelových zariadení
26. Máj 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM-12-3-2014_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení, Rekreačná č. 13 Piešťany
26. Máj 2014
Zmluva o výpožičke
CU-T_ZM-12-4-2014_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov Centrum účelových zariadení
26. Máj 2014
Dodatok č. 1/2014 k zmluve o dodávke plynu
CUZ-T_ZM-12-5-2014_2014
0,00 € Slovenský pllynárenský priemysel, a.s. Centrum účelových zariadení
4. Apríl 2014
Dohoda o využívaní pozemných komunikácií, parkovísk a odstavných plôch
CUZ-T_ZM-12-2-2014_2014
0,00 € Lokomotíva Dedinky a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
24. Február 2014
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM_12-2014-1_2014
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
23. Január 2014
Zmluva o poskytnutí zľavy na vstupnom do ThermalParku Vrbov
CUZ-T_ZM_12-2014_2014
0,00 € Salmotherm Invest s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
2. Január 2014
Zmluva o dodávke služeib
CUZ-KR_ZM_4-2013-41_2013
0,00 € Lokomotíva Dedinky a.s., Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
2. Január 2014
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
CUZ-KR_ZM_4-2013-42_2013
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
2. Január 2014
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvvádzaní odpadových vôd
CUZ-KR_ZM_4-2013-43_2013
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
12. December 2013
Zmluva o dodávke plynu
CUZ-KR_ZM_4-2013-40_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
14. November 2013
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
CUZ-KR_ZM_4-2013-38_2013
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
14. November 2013
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
CUZ-KR_ZM_4-2013-39_2013
Doplnená
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
17. Október 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu
CUZ-KR_ZM_4-2013-37_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
29. Júl 2013
Zmluva o poskytnutí zľavy na vstupnom do ThermalParku Vrbov
CUZ-KR_ZM_4-2013-36_2013
0,00 € Salmotherm Invest s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
12. Júl 2013
Zmluva o poskytovaní služby technickej podpory
CUZ-KR_ZM_4-2013-35_2013
0,00 € PROINT s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
27. Jún 2013
Zmluva o výkone prác
CUZ-KR_ZM_4-2013-34_2013
0,00 € Ing. Marta Fendeková - UBYT Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
27. Jún 2013
Dodatok k zmluve o pripojení
CUZ-KR_ZM_4-2013-33_2013
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec