Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2014
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvvádzaní odpadových vôd
CUZ-KR_ZM_4-2013-43_2013
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
12. December 2013
Zmluva o dodávke plynu
CUZ-KR_ZM_4-2013-40_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
14. November 2013
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
CUZ-KR_ZM_4-2013-38_2013
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
14. November 2013
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
CUZ-KR_ZM_4-2013-39_2013
Doplnená
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
17. Október 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu
CUZ-KR_ZM_4-2013-37_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
29. Júl 2013
Zmluva o poskytnutí zľavy na vstupnom do ThermalParku Vrbov
CUZ-KR_ZM_4-2013-36_2013
0,00 € Salmotherm Invest s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
12. Júl 2013
Zmluva o poskytovaní služby technickej podpory
CUZ-KR_ZM_4-2013-35_2013
0,00 € PROINT s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
27. Jún 2013
Zmluva o výkone prác
CUZ-KR_ZM_4-2013-34_2013
0,00 € Ing. Marta Fendeková - UBYT Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
27. Jún 2013
Dodatok k zmluve o pripojení
CUZ-KR_ZM_4-2013-33_2013
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
7. Jún 2013
Zmluva o spolupráci
CUZ-KR_ZM_4-2013-32_2013
0,00 € Región Vysoké Tatry Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
9. Máj 2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
CUZ-KR_ZM_4-2013-28_2013
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
9. Máj 2013
Zmluva o pripojení č. 0100770461
CUZ-KR_ZM_4-2013-29_2013
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
9. Máj 2013
Zmluva o pripojení č. 0100770462
CUZ-KR_ZM_4-2013-30_2013
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
9. Máj 2013
Zmluva o pripojení č. 0100770463
CUZ-KR_ZM_4-2013-31_2013
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
7. Máj 2013
Mandátna zmluva
CUZ-KR_ZM_4-2013-26_2013
0,00 € Union poisťovňa, a.s Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
7. Máj 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielov č. 29/96
CUZ-KR_ZM_4-2013-27_2013
0,00 € Plynoservis, Emil Bednarčík Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
29. Apríl 2013
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-KR_ZM_4-2013-25_2013
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
9. Apríl 2013
Dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu
CUZ-KR_ZM_4-2013-24_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
8. Apríl 2013
Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dodávke plynu
CUZ-KR_ZM_4-2013-22_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
8. Apríl 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-KR_ZM_4-2013-23_2013
0,00 € Orange, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec