Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke
CUZ-T_ZM_4-20-2017_2017
0,00 € Centrum účelových zariadení Športové centrum polície
5. December 2017
Zmluva o dielo
CUZ-T-ZM_4-19-2017_2017
0,00 € Interier Tatry s.r.o. Centrum účelových zariadení
30. November 2017
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-18-2017_2017
0,00 € 3o media s.r.o. Centrum účelových zariadení
3. November 2017
Dodatok č. 2 k zmluve 29 255
CUZ-T-ZM-4-17-2017_2017
0,00 € Marius Pedersen a.s. Centrum účelových zariadení
11. Október 2017
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
CUZ-T_ZM_2017-4-16_2017
0,00 € Linde Gas k.s. Centrum účelových zariadení
25. Júl 2017
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T-ZM-4-14-2017_2017
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
25. Júl 2017
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T-ZM-4-15-2017_2017
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s Centrum účelových zariadení
26. Jún 2017
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-12-2017_2017
0,00 € Chladiarenstvo PJP, s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. Jún 2017
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-13-2017_2017
0,00 € Pluta-strechy, s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2017
Dodatok ku rámcovej kúpnej zmluve
CUZ-T_ZM_4-62017_2017
0,00 € RYBA Košice, s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_4-7-2017_2017
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_4-8-2017_2017
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_4-9-2017_2017
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_4-10-2017_2017
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2017
Dohoda o splátkach
CUZ-T_ZM_4-11-2017_2017
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
9. Jún 2017
Dohoda o zániku zmluvy č. 10-000076026PO2013
CUZ-T_ZM_4-3-2017_2017
0,00 € Východoslovenská vordárenská spoločnosť a.s. Centrum účelových zariadení
9. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí zľavy na vstuponom
CUZ-T_ZM_4-5-2017_2017
0,00 € Salmotherm Invest s.r.o. Centrum účelových zariadení
31. Máj 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Tatry-Card
CUZ-T_ZM_4-4-2017_2017
0,00 € Región Vysoké Tatry Centrum účelových zariadení
24. Marec 2017
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-2-2017_2017
0,00 € Dalema s.r.o. Centrum účelových zariadení
9. Marec 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 29255
CUZ-T_ZM_4-1-2017_2017
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Centrum účelových zariadení stredisko Kremenec