Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2017
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T-ZM-4-15-2017_2017
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s Centrum účelových zariadení
23. Jún 2020
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_3-14-2020_2020
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení
9. Júl 2014
Návrh poistnej zmluvy profesionál
CUZ-T_ZM-12-14-2014_2014
0,00 € Kooperativa, poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
19. September 2016
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
CUZ-T_ZM-1-10-2016_2016
0,00 € Linde Gas a.s. Centrum účelových zariadení
11. Október 2017
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
CUZ-T_ZM_2017-4-16_2017
0,00 € Linde Gas k.s. Centrum účelových zariadení
10. September 2018
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
CUZ-T_ZM_4-19-2018_2018
0,00 € Linde Gas k.s. Centrum účelových zariadení
22. Október 2019
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
CUZ-T_ZM_3-31-2019_2019
0,00 € Linde Gas k.s. Centrum účelových zariadení
5. Marec 2013
Zmluva o prevzatí fliaš a nájme fliaš
CUZ-KR_ZM_4-2013-13_2013
0,00 € LINDE GAS k. s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
4. Júl 2019
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
CUZ-T_ZM_3-18-2019_2019
0,00 € Linstrom, s.r.o. Centrum účelových zariadení
24. Január 2020
Zmluva o prenájme rohoží
CUZ-T_ZM_3-1-2020_2020
0,00 € Linstrom, s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. Február 2020
Zmluva o prenájme priemyslených utierok
CUZ-T_ZM_3-5-2020_2020
0,00 € Linstrom, s.r.o. Centrum účelových zariadení
7. August 2014
Kúpna zmluva
CUZ-T_ZM_12-15-2014_2014
0,00 € Liptovské pekárne a cukrárne VČELA Centrum účelových zariadení
12. Jún 2014
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
CUZ-T_ZM-12-12-2014-2014
0,00 € Litvor s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
16. Január 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
CUZ-T_ZM_1-18-2015_2015
0,00 € Litvor s.r.o. Centrum účelových zariadení
4. Apríl 2014
Dohoda o využívaní pozemných komunikácií, parkovísk a odstavných plôch
CUZ-T_ZM-12-2-2014_2014
0,00 € Lokomotíva Dedinky a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
2. Január 2014
Zmluva o dodávke služeib
CUZ-KR_ZM_4-2013-41_2013
0,00 € Lokomotíva Dedinky a.s., Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
31. December 2019
Dodatok č.1 CUZ-D21-235/2019
CÚZ-D21-235/2019
0,00 € Ľudmila Kloučková VINEX, Centrum účelových zariadení
1. Marec 2011
Kúpna zmluva - Čerstvé ovocie a zelenina
RZ-PLE_ZM_ZPT-KRE-1-5-2011_2011
7 667,00 € Lunys s.r.o, Vodárenska 38, Poprad RZ MV SR PLESNIVEC Vysoké Tatry
20. Február 2013
Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach
CUZ-KR_ZM_4-2013-12_2013
0,00 € LUNYS, s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
29. Apríl 2013
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-KR_ZM_4-2013-25_2013
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec