Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2019
Kúpna zmluva
CUZ-ZM-1-33/2019
0,00 € Centrum účelových zariadení M&T Insieme s.r.o.
17. Jún 2019
Zmluva o poskytovaní služieb - pranie, čistene a žehlenie bielizne
CUZ-IVS-206/2019
0,00 € BELS spol.s.r., Centrum účelových zariadení
12. Jún 2019
Zmuva o dielo
CUZ-T_ZM_3-15-2019_2019
0,00 € Zaklad Pralniczy Pranie - Manglovanie Centrum účelových zariadení
12. Jún 2019
Zmluva o výpožičke vecí
CUZ-T_ZM_3-16-2019_2019
0,00 € MDL plus, s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní prístupu k TV službe cez internet
CUZ-T_ZM_3-12-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
20. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov
CUZ-T_ZM_3-13-2019_2019
0,00 € Brantner Poprad, s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov
CUZ-T_ZM_3-14-2019_2019
0,00 € Brantner Poprad, s.r.o. Centrum účelových zariadení
9. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí zľavy na vstupnom
CUZ-T_ZM_3-11-2019_2019
0,00 € Salmotherm Invest s.r.o. Centrum účelových zariadení
15. Marec 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_3-7-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
15. Marec 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_3-9-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
15. Marec 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_3-10-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
1. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
CUZ-T_ZM_3-6-2019_2019
Doplnená
0,00 € Centrum účelových zariadení Športové centrum polície
25. Február 2019
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-5-2019_2019
0,00 € Interier Tatry s.r.o. Centrum účelových zariadení
19. Február 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_3-3-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
19. Február 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_3-4-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
6. Február 2019
Dodatok č. 3 k Zmluve 29255
CUZ-T_ZM_3-2-2019_2019
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Centrum účelových zariadení
25. Január 2019
Zmluva o spolupráci
CUZ-T_ZM_3-2018_2019
0,00 € Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry Centrum účelových zariadení
25. Január 2019
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM_3-1-2019_2019
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
11. December 2018
Zmluva na vypracovanie štúdie
CUZ-T_ZM_4-26-2018_2018
0,00 € THERM G A S - Ing. Peter Bendík Centrum účelových zariadení
29. Október 2018
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM_4-24-2018_2018
0,00 € Centrum účelových zariadení Alexander Gálfy