Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. September 2019
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-25-2019_2019
0,00 € Exclusive design s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. August 2019
Dodatok k Zmluve o výpožičke CUZ-T-1-9/2015
CUZ-T_ZM_3-24-2019_2019
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR
30. Júl 2019
Dohoda o zániku zmluvy 50-000076016PO2013
CUZ-T_ZM_3-21-2019_2019
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Centrum účelových zariadení
30. Júl 2019
Dodatok č. 2 ku Rámcovej kúpnej zmluve
CUZ-T_ZM_3-22-2019_2019
0,00 € Ryba Košice, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
30. Júl 2019
Dodatok č. 2 ku platnej Kolektívnej zmluve 2019
CUZ-T_ZM_3-23-2019_2019
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu polície Centrum účelových zariadení
4. Júl 2019
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
CUZ-T_ZM_3-18-2019_2019
0,00 € Linstrom, s.r.o. Centrum účelových zariadení
4. Júl 2019
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_3-19-2019_2019
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
4. Júl 2019
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_3-20-2019_2019
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
25. Jún 2019
Dodatok č. 1 ku KZ platnej na rok 2019
CUZ-T_ZM_3-17-2019_2019
0,00 € ZO Odborového zväzu Polície v SR Centrum účelových zariadení
19. Jún 2019
Kúpna zmluva
CUZ-ZM-1-33/2019
0,00 € Centrum účelových zariadení M&T Insieme s.r.o.
17. Jún 2019
Zmluva o poskytovaní služieb - pranie, čistene a žehlenie bielizne
CUZ-IVS-206/2019
0,00 € BELS spol.s.r., Centrum účelových zariadení
12. Jún 2019
Zmuva o dielo
CUZ-T_ZM_3-15-2019_2019
0,00 € Zaklad Pralniczy Pranie - Manglovanie Centrum účelových zariadení
12. Jún 2019
Zmluva o výpožičke vecí
CUZ-T_ZM_3-16-2019_2019
0,00 € MDL plus, s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní prístupu k TV službe cez internet
CUZ-T_ZM_3-12-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
20. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov
CUZ-T_ZM_3-13-2019_2019
0,00 € Brantner Poprad, s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov
CUZ-T_ZM_3-14-2019_2019
0,00 € Brantner Poprad, s.r.o. Centrum účelových zariadení
9. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí zľavy na vstupnom
CUZ-T_ZM_3-11-2019_2019
0,00 € Salmotherm Invest s.r.o. Centrum účelových zariadení
15. Marec 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_3-7-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
15. Marec 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_3-9-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
15. Marec 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-T_ZM_3-10-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení