Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-5-2018_2018
Doplnená
0,00 € Exclusive design s.r.o. Centrum účelových zariadení
31. Júl 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-15-2018_2018
Doplnená
0,00 € Exclusive design s.r.o. Centrum účelových zariadení
2. September 2019
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-25-2019_2019
0,00 € Exclusive design s.r.o. Centrum účelových zariadení
2. December 2016
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM-1-16-2016_2016
0,00 € Exclusive desing s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. Máj 2012
Zmluva o výpôžičke vecí
RZ-T_ZM_3-2012-19_2012
0,00 € FIRMA JURIŠTA MILAN Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
22. Júl 2016
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM-1-8-2016-2016
0,00 € GLOBAL Interier, s.r.o. Centrum účelovýcha zariadení
10. Január 2017
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM-1-18-2016_2016
0,00 € Hanco s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. September 2011
Zmluva o dielo
RZ-PLE_ZM_ZPT-8-2011-8_2011
4 755,40 € Himalaya club Vysoké Tatry, 062 01 Tatranské Zruby 12 Rekreačné zariadenie ministerstva PLESNIVEC Vysoké Tatry
8. Január 2015
Rámcová kúpna zmluva o dodácke tovaru 2015
CUZ-T_ZM_1-2-2015_2015
Doplnená
0,00 € Hlena Jacková Cukráreň JaR Centrum účelových zariadení
29. Január 2013
Dohoda o všeobecných nákupných podmienkach
CUZ-KR_ZM-4-2013-2_2013
0,00 € Hydina Slovensko s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
9. December 2016
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM-1-17-2016_2016
0,00 € Chladiarenstvo PJP, s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. Jún 2017
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-12-2017_2017
0,00 € Chladiarenstvo PJP, s.r.o. Centrum účelových zariadení
4. Február 2013
Zamestnávateľská zmlvua
CUZ-KR_ZM-4-2013-4_2013
0,00 € ING Tatry-Sympatia, d.d.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
20. Apríl 2012
Zamestnávateľská zmluva 42234433PO1765
RZ-T_ZM_3-2012-13_2012
0,00 € ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Rekreačné zariadenie ministerstva vnútra SR TATRY
29. Október 2014
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_2014-12-21-2014_2014
0,00 € Ing. arch. Ivan Smolec, autorizovaný architekt Centrum účelových zariadení
30. Január 2015
Zmluva o odbornej technickej pomoci
CUZ-T_ZM-1-23-2015_2015
0,00 € Ing. Jaroslav Cehula - EKOS - Ekologické služby Centrum účelových zariadení
2. Marec 2011
Kúpna zmluva
RZ-PLE_ZM_ZPT-KRE-1-14-2011_2011
2 961,76 € Ing. Jozef Šifra CORA, Traktorová 1, 058 01 Poprad RZ MV SR Plesnivec, Vysoké Tatry
11. Máj 2012
Zmluva o výkone prác
RZ-T_ZM_3-2012-18_2012
0,00 € Ing. Marta Fendeková - UBYT Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
27. Jún 2013
Zmluva o výkone prác
CUZ-KR_ZM_4-2013-34_2013
0,00 € Ing. Marta Fendeková - UBYT Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
3. November 2022
Dodatok č. 2 k RD č. CÚZ-ZM-1-7/2022
CÚZ-ZM-1-7/2022
0,00 € Ing. Štefan Demovič D a S Centrum účelových zariadení