Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2018
Zmluva o vykonávaní dezinsekčných, dezinfekčných a deratizačných prác
CUZ_ZM-1-44-2018_2018
Doplnená
0,00 € BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
7. November 2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
CUZ_ZM-1-47-2018_2018
0,00 € STOLAMED PLUS, s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. Október 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
CUZ_ZM-1-43-2018_2018
0,00 € abakis,s.r.o. Centrum účelových zariadení
1. Október 2018
Zmluva o dielo č. CUZ-1-41/2018 "DONOVALY-oprava havarijného stavu strechy RZ Smrekovec, časť A"
CUZ_ZM-1-41-2018_2018
Doplnená
0,00 € MIKAR s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. August 2018
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ_ZM-1-40-2018_2018
0,00 € Centrum účelových zariadení Morning Net, s.r.o.
3. August 2018
Dodatok č.1 K Rámcovej dohode č. Z201711877_ Cigarety a doplnkový tovar
Dodatok č.1 K Rámcovej dohode č. Z201711877_Z - Cigarety a doplnkový tovar
0,00 € METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Centrum účelových zariadení
17. Júl 2018
Zmluva o predaji a kúpe skvapalnených uhľovodíkových plynov v tlakových fľašiach, o nájme fliaš, klietok a iného majetku
CUZ_ZM-1-37-2018_2018
0,00 € PROBUGAS a.s. Centrum účelových zariadení
6. Júl 2018
Kúpna zmluva
CUZ_ZM-1-38-2018_2018
0,00 € Peter Mészáros Centrum účelových zariadení
6. Júl 2018
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z201826471_Z
CUZ_ZM-1-39-2018_2018
0,00 € MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. Jún 2018
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ_ZM-1-33-2018_2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
29. Jún 2018
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ_ZM-1-34-2018_2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
29. Jún 2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ_ZM-1-35-2018_2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
29. Jún 2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ_ZM-1-36-2018_2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
20. Jún 2018
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201823202_Z - El. spotrebiče
CUZ_D01-1-32-2018_2018
0,00 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Centrum účelových zariadení
14. Máj 2018
Rámcová dohoda č. NET20187-Z
CUZ_ZM-1-29-2018_2018
Doplnená
0,00 € POZANA MEAT, s.r.o. Centrum účelových zariadení
9. Máj 2018
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. Z201719130_Z - Vážené šaláty a výrobky studenej a teplej kuchyne
CUZ_D02-1-24-2018_2018
0,00 € Ing. Štefan Demovič D a S Centrum účelových zariadení
4. Máj 2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
CUZ_ZM-1-25-2018_2018
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení - stredisko Smrekovec Donovaly
4. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ_ZM-1-26-2018_2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
4. Máj 2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ_ZM-1-27-2018_2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
4. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ_ZM-1-28-2018_2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení