Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2019
Kúpna zmluva
CUZ_ZM-1-8-2019_2019
0,00 € Proxin, s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. Marec 2019
Kúpna zmluva
CUZ_ZM-1-11-2019_2019
0,00 € Roman Múdry Centrum účelových zariadení
13. Marec 2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
CUZ_ZM-1-19-2019_2019
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Centrum účelových zariadení
8. Marec 2019
Zmluva o dielo
CUZ_ZM-1-12-2019_2019
0,00 € Euroklíma, s.r.o. Centrum účelových zariadení
7. Marec 2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z201649051_Z - základné potraviny
CUZ_D01-1-18-2019_2019
0,00 € Metro Cash&Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
27. Február 2019
Rámcová dohoda o dodávke výrobkov studenej kuchyne
CUZ_ZM-1-9-2019_2019
0,00 € Iveta Kvačkajová - JaAS Centrum účelových zariadení
28. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
CUZ_ZM-1-14-2019_2019
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. Február 2019
Kúpna zmluva
CUZ_ZM-1-3-2019_2019
0,00 € Ing.Andrej Legiň Centrum účelových zariadení
26. Február 2019
Kúpna zmluva
CUZ_ZM-1-4-2019_2019
0,00 € Ede Kurucz Centrum účelových zariadení
15. Február 2019
Rámcová dohoda o dodávke cukrárskych výrobkov z učňovskej dielne
CUZ_ZM-1-5-2019_2019
0,00 € Stredná odborná škola Centrum účelových zariadení
13. Február 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie
CUZ_ZM-1-10-2019_2019
0,00 € ANASOFT APR, spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
30. Január 2019
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z201856625_Z - Snehová fréza dvojstupňová
CUZ_D01-1-2-2019_2019
0,00 € ŠTÝL, EU s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. December 2018
Rámcová dohoda č. CÚZ-1-50/2018 na dodanie potravín značky Zdravo
CUZ_ZM-1-50-2018_2018
0,00 € KON - RAD spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. December 2018
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. Z201648550_Z - Sortiment do automatov na prípravu teplých nápojov
CUZ_D01-1-437-2018_2018
0,00 € WINNIE s.r.o. Centrum účelových zariadení
19. December 2018
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. Z201642424_Z - Mrazené nanuky a zmrzlina s bezplatnou výpožičkou boxov
CUZ_D01-1-54-2018_2018
0,00 € METRO Cash&Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
19. December 2018
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.Z20172798_Z - Káva a čaj
CUZ_D01-1-55-2018_2018
0,00 € METRO Cash&Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. December 2018
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
CUZ_ZM-1-60-2018_2018
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum účelových zariadení
5. December 2018
Rámcová dohoda - nealko Sanpellegrini a Mr.Brown
CUZ_ZM-1-46-2018_2018
0,00 € KON - RAD spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. November 2018
Rámcová dohoda - mrazené polotovary pre bufety
CUZ_ZM-1-45-2018_2018
14 999,00 € KON - RAD spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. November 2018
Rámcová dohoda - cukrovinky značky Roshen
CUZ_ZM-1-48-2018_2018
14 999,00 € KON - RAD spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení