Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. December 2022
Rámcová dohoda č.5 na dodanie Čerstvé mäso, mäsové výrobky pre CUZ časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-57/2022
675 004,40 € Jakub Ilavský, s.r.o. Centrum účelových zariadení
12. Jún 2020
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. Z2019155_Z-Čerstvá zelenina a ovocie
CUZ_D01-2-10-2020_2020
0,00 € Ján Belička - BELSPOL Centrum účelových zariadení (strediská Signál Piešťany a Maják Senec)
19. August 2021
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. Z2019155 - Čerstvá zelenina a ovocie
CUZ_D01-2-9_2021_2021
0,00 € Ján Belička - BELSPOL Centrum účelových zariadení
19. Január 2022
Dodatok č.3 k Rámcovej dohode č.Z2019155_Z-čerstvá zelenina a ovocie
CÚZ-D01-2-1/2022
0,00 € Ján Belička - BELSPOL Centrum účelových zariadení
8. Jún 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.2 Čerstvé ovocie a zelenina pre CUZ, časť ,,Stred"
CUZ-ZM-1-48/2022
104 205,20 € Ján Belička - BELSPOL Centrum účelových zariadení
19. Október 2017
Kúpna Zmluva č. CUZ - 290/2017
CUZ_ZM-1-69-2017_2017
0,00 € Ján Čmelo a manželka Andrea Čmelová Centrum účelových zariadení
12. Júl 2011
Odstránenie závad zistených na elektrickom zariadení
RZSI-4-1/2011
0,00 € Ján Szalay, Montáž,oprava,údržba elektronických zariadení Rekreačné zariadenie ministerstva SIGNÁL Piešťany
5. Január 2012
Zápis vyhodnotenia prieskumu trhu
RZSI-4-3/2011
0,00 € Jaroslav HOVORKA - ELEKTRA Rekreačné zariadenie ministerstva SIGNÁL Piešťany
4. September 2017
Zámenná zmluva
CUZ_ZM-1-60-2017_2017
0,00 € Jozef Sabol Centrum účelových zariadení
5. Január 2012
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
RZSI-4-5/2011
0,00 € JuDR. Vojtech Horváth Rekreačné zariadenie ministerstva SIGNÁL Piešťany
22. Február 2022
Zmluva pre oblasť gastronómie na kávu,kávovary,doplnkový sortiment,čaj
CÚZ_ZM_1-6/2022
0,00 € Julius Meinl Coffee Intl., a.s. Centrum účelových zariadení
1. Október 2021
Zmluva o dielo - opravy a revízie výťahov
CUZ_ZM_1-28_2021_2021
Doplnená
0,00 € Július Póňa - opravy a revízie výťahov Centrum účelových zariadení
16. Marec 2014
Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 občianskeho zákonníka v platnom znení
RZSI_ZM_CUZ-53-45-2013_2013
0,00 € Juraj Vojtek -VOMA CZ Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
12. Apríl 2019
Kúpna zmluva
CUZ_ZM-1-20-2019_2019
0,00 € Karol Gornaľ Centrum účelových zariadení
6. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na poskytovanie služieb vo vzdelávaní
CUZ-ZM-1-100/2022
0,00 € knowSENSE s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. Október 2013
Zmluva č. 1446/2013 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
RZSI_ZM_CUZ-53-15-2013_2013
0,00 € KOMVaK –Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
31. December 2014
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU 2015
RZSI_ZM_CUZ-14-45-2014_2014
0,00 € KON - RAD spol. s r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
31. December 2014
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU 2015
RZSI_ZM_CUZ-14-44-2014_2014
0,00 € KON - RAD spol. s r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
21. November 2018
Rámcová dohoda - mrazené polotovary pre bufety
CUZ_ZM-1-45-2018_2018
14 999,00 € KON - RAD spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. November 2018
Rámcová dohoda - cukrovinky značky Roshen
CUZ_ZM-1-48-2018_2018
14 999,00 € KON - RAD spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení