Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.2 Čerstvé ovocie a zelenina pre CUZ, časť ,,Stred"
CUZ-ZM-1-31/2022
89 739,10 € Lamron s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.2 Čerstvé ovocie a zelenina pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-32/2022
140 085,40 € Lamron s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.3 Mlieko,mliečne a lahôdkové potraviny,vajcia pre CUZ, časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-33/2022
829 258,36 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
26. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.6 Hlboko mrazené-zelenina,ovocie,mäso,polotovary pre CUZ, časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-34/2022
105 405,72 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
26. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.7 Základné a konzervované potraviny pre CUZ, časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-35/2022
651 987,93 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
26. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.1 Čerstvé pečivo,chlieb,pekárenské výrobky pre CUZ, časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-44/2022
275 006,20 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Centrum účelových zariadení
24. Máj 2022
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ-ZM-1-21/2022
564,08 € Centrum účelových zariadení Základná organizácia Odborového zväzu hasičov
24. Máj 2022
Zmluva o dielo
CUZ-ZM-1-23/2022
14 364,00 € Bazény Slovensko sro Centrum účelových zariadení
24. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.3 Mlieko, mliečne a lahôdkové potraviny,vajcia pre CUZ, časť ,,STRED"
CUZ-ZM-1-24/2022
Doplnená
332 469,91 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
24. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.3 Mlieko, mliečne a lahôdkové potraviny,vajcia pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-25/2022
Doplnená
270 622,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
24. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.6 Hlboko mrazené-zelenina,ovocie,mäso,polotovary pre CUZ, časť ,,STRED"
CUZ-ZM-1-26/2022
Doplnená
42 022,35 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
24. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.6 Hlboko mrazené-zeleniny,ovocie,mäso,polotovary pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-27/2022
49 522,20 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
24. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.7 Základné a konzervované potraviny pre CUZ, časť ,,STRED"
CUZ-ZM-1-28/2022
Doplnená
275 752,55 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
24. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.7 Základné a konzervované potraviny pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-29/2022
Doplnená
372 315,36 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
12. Máj 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
CUZ-D01-2-13/2022
0,00 € Mesto Krompachy Centrum účelových zariadení
4. Máj 2022
Zmluva o ubytovaní
CUZ-ZM-1-19/2022
22 911,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Prezídium HaZZ)
4. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
CUZ-ZM-1-20/2022
Doplnená
19 068,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Prezídium HaZZ)
28. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
CUZ-ZM-1-18/2022
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
25. Apríl 2022
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
CUZ-ZM-1-15/2022
250 291,97 € Centrum účelových zariadení Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ
25. Apríl 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
CUZ-D01-2-10/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení