Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2019
Kúpna zmluva
CUZ_ZM-1-3-2019_2019
0,00 € Ing.Andrej Legiň Centrum účelových zariadení
15. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
CUZ-ZM-1-102/2022
0,00 € Ing.Ján Podoba Centrum účelových zariadení
6. Október 2022
Zmluva o dielo
CÚZ-T_ZM_13-2/2022
0,00 € Ing.Peter Suško - Kyber System Centrum účelových zariadení
25. Február 2022
Rámcová dohoda o dodávke vážených šalátov a výrobkov studenej kuchyne
CÚZ-ZM-1-7/2022
115 097,00 € Ing.Štefan Demovič D a S Centrum účelových zariadení
21. Apríl 2022
Rámcová dohoda o dodávke výrobkov teplej kuchyne
Rámcová dohoda o dodávke výrobkov teplej kuchyne
0,00 € Ing.Štefan Demovič D a S Centrum účelových zariadení
24. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.3 Mlieko, mliečne a lahôdkové potraviny,vajcia pre CUZ, časť ,,STRED"
CUZ-ZM-1-24/2022
332 469,91 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
24. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.3 Mlieko, mliečne a lahôdkové potraviny,vajcia pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-25/2022
270 622,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
24. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.6 Hlboko mrazené-zelenina,ovocie,mäso,polotovary pre CUZ, časť ,,STRED"
CUZ-ZM-1-26/2022
Doplnená
42 022,35 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
24. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.6 Hlboko mrazené-zeleniny,ovocie,mäso,polotovary pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-27/2022
49 522,20 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
24. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.7 Základné a konzervované potraviny pre CUZ, časť ,,STRED"
CUZ-ZM-1-28/2022
275 752,55 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
24. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.7 Základné a konzervované potraviny pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-29/2022
372 315,36 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
21. December 2018
REALIZAČNÁ ZMLUVA k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-05
CUZ_ZM-1-58-2018_2018
0,00 € innogy Slovensko s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. December 2019
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.:OVO2-2018/000028-05
CUZ_ZM-1-58-2019_2019
0,00 € Innogy Slovensko, s.r.o. Centrum účelových zariadení
9. Apríl 2015
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE ODPADU číslo zmluvy: 2015-0130-3888
RZSI_ZM_CUZ-6-42-2015_2015
0,00 € INTA, s.r.o. INTA Biotechnologies, BIO-Oll Group Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
27. Február 2019
Rámcová dohoda o dodávke výrobkov studenej kuchyne
CUZ_ZM-1-9-2019_2019
0,00 € Iveta Kvačkajová - JaAS Centrum účelových zariadení
6. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na poskytovanie služieb vo vzdelávaní
CUZ-ZM-1-99/2022
0,00 € J.trendy s.r.o. Centrum účelových zariadení
4. Február 2020
Zmluva o spolupráci
CUZ_ZM-1-1-2020_2020
0,00 € JADURO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
10. Február 2020
Zmluva o zriadení vecného bremena
CUZ_ZM-1-2-2020_2020
0,00 € JADURO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
23. December 2022
Rámcová dohoda č.5 na dodanie Čerstvé mäso, mäsové výrobky pre CUZ časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-55/2022
394 663,20 € Jakub Ilavský, s.r.o. Centrum účelových zariadení
23. December 2022
Rámcová dohoda č.5 na dodanie Čerstvé mäso, mäsové výrobky pre CUZ časť ,,Stred"
CUZ-ZM-1-56/2022
341 717,52 € Jakub Ilavský, s.r.o. Centrum účelových zariadení