Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. December 2021
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
CUZ_ZM_-T_2-10-2021_2021
0,00 € Centrum účelových zariadení Lýdia Polovková
31. December 2021
Zmluva o poskytovaní služieb rýchleho občerstvenia
SE-OHZ2-2021/4677-002
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. December 2021
Kontrakt na rok 2022 číslo: SE-OHZ2-2021/004677-001
Kontrakt na rok 2022 číslo: SE-OHZ2-2021/004677-001
1 088 136,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28. December 2021
Zmluva o poskytovaní reklamných, marketingových a propagačných služieb
CUZ_ZM_1_51/2021
0,00 € INFO DONOVALY, s.r.o. Centrum účelových zariadení
22. December 2021
Rámcová dohoda PVC profily
CUZ_ZM_1-_50/2021
971 279,14 € DECCO S.A. Centrum účelových zariadení
21. December 2021
Zmluva o dielo,pripojení a servisnej činnosti č.8011507
CUZ_ZM_1_48/2021
0,00 € PROFI-NET, s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. December 2021
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ_ZM_1_49/2021
0,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. December 2021
Kontrakt na rok 2022 č.SPSČ-OU3-2021/004668-007
SPSČ-OU3-2021/004668-007
315 350,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. December 2021
Zmluva o poskytovaní služby technickej podpory
CUZ_ZM_1_46/2021
0,00 € PROINIT s.r.o. Centrum účelových zariadení
15. December 2021
Kontrakt na rok 2022 č.SPSČ-OO-2021/004908-001-stredisko Svidník
SPSČ-OO-2021/004908-001
1 000 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum účelových zariadení
15. December 2021
Zmluva o poskytnutí programového vybavenia č.084/2021/HNET
CUZ_ZM_1_42/2021
Doplnená
0,00 € HOUR, spol. s.r.o Centrum účelových zariadení
3. December 2021
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
4 980,00 € HO-ST, s.r.o. Centrum účelových zariadení
25. November 2021
Hromadná licenčná zmluva
CÚZ_ZM_1_37/2021
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Centrum účelových zariadení
25. November 2021
Dohoda o urovnaní
CÚZ_ZM_1_38/2021
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Centrum účelových zariadení
25. November 2021
Rámcová dohoda č.1
Rámcová dohoda č.1
Doplnená
0,00 € Démos trade, s.r.o. Centrum účelových zariadení
24. November 2021
Zmluva o poskytovaní technickej služby
CÚZ_ZM_1_35/2021
0,00 € Comein.sk s.r.o. Centrum účelových zariadení (strediská Signál Piešťany a Maják Senec)
24. November 2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní technickej služby
CÚZ_DO_1_2-13/2021
0,00 € Comein.sk s.r.o. Centrum účelových zariadení (strediská Signál Piešťany a Maják Senec)
9. November 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. CUZ-ZM-1-23/2021/A
CUZ_ZM_1-23-A_2021_2021
0,00 € HO-ST, s.r.o. Centrum účelových zariadení
5. November 2021
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. CUZ-ZM-1-34/2021
CUZ_ZM_1-34_2021_2021
0,00 € SR - Centrum účelových zariadení SR - Ministerstvo vnútra
19. Október 2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z201915943_Z - Vážené šaláty a výrobky studenej a teplej kuchyne
CUZ_D01-2-12_2021_2021
0,00 € Ing. Štefan Demovič D a S Centrum účelových zariadení