Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Júl 2020
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ_ZM-1-17-2020_2020
0,00 € Centrum účelových zariadení Športový klub Delfín
13. Júl 2020
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
CUZ_ZM-1-15-2020_2020
0,00 € Centrum účelových zariadení JADURO, s.r.o.
30. Jún 2020
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
CUZ_ZM-1-16-2020_2020
0,00 € ProTech Service, s.r.o. Centrum účelových zariadení
12. Jún 2020
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. Z2019155_Z-Čerstvá zelenina a ovocie
CUZ_D01-2-10-2020_2020
0,00 € Ján Belička - BELSPOL Centrum účelových zariadení (strediská Signál Piešťany a Maják Senec)
23. Apríl 2020
Rámcová dohoda na dodanie mlieka, mliečnych výrobkov a vajec
CUZ_ZM-1-8-2020_2020
0,00 € Metro Cash&Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
3. Apríl 2020
Rámcová dohoda na drobný kuchynský inventár pre prevádzky CÚZ
CUZ_ZM-1-12-2020_2020
0,00 € Cora Gastro, s.r.o. Centrum účelových zariadení
28. Február 2020
Dohoda o elektronickej fakturácii
CUZ_ZM-1-11-2020_2020
0,00 € PENAM SLOVAKIA a.s. Centrum účelových zariadení
21. Február 2020
Zmluva o vykonaní odborného školenia
CUZ_ZM-1-9-2020_2020
2 000,00 € BE-SOFT,a.s. Centrum účelových zariadení
18. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní základné získanie teoretických poznatkov o bezpečnosti pri práci, Aktualizačná odborná príprava BT v zmysle zákona NRSR č.124/2006 Z.z. v platnom znení.
03/BOZP/2020
1 200,00 € EDUCO-CONSULT, s.r.o. Centrum účelových zariadení - stredisko IVS Bratislava
10. Február 2020
Zmluva o zriadení vecného bremena
CUZ_ZM-1-2-2020_2020
0,00 € JADURO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
4. Február 2020
Zmluva o spolupráci
CUZ_ZM-1-1-2020_2020
0,00 € JADURO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
30. Január 2020
Rámcová zmluva
CUZ_ZM-1-6-2020_2020
0,00 € František Jánoš - DREVOVÝROBA Centrum účelových zariadení Stredisko Krompachy
27. Január 2020
Rámcová dohoda na dodanie čerstvého ovocia a zeleniny
CUZ_ZM-1-3-2020_2020
0,00 € LUNYS s.r.o. Centrum účelových zariadení
27. Január 2020
Rámcová dohoda na dodanie čerstvého ovocia a zeleniny
CUZ_ZM-1-4-2020_2020
0,00 € Eurozel s.r.o. Centrum účelových zariadení
12. December 2019
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. Z201751095_Z - Pracovné odevy, pracovná obuv - OOPP
CUZ_D01-1-56-2019_2019
0,00 € REMPO UNIVERS EU. s.r.o. Centrum účelových zariadení
3. December 2019
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. Z2019349695
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.Z2019349695_Z - CÚZ_D01-1-51_2019
Doplnená
0,00 € TEKMA, spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. Október 2019
Rámcová dohoda na dodanie základných a konzervovaných potravín
CUZ_ZM-1-49-2019_2019
Doplnená
0,00 € KON-RAD spol. s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. Október 2019
Dohoda o zániku zmluvy č.40-000077099PO2013
CUZ_ZM-1-50-2019_2019
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení
11. Október 2019
Zmluva o dielo
CUZ_ZM-1-48-2019_2019
0,00 € SPAEZ spol. s.r.o. Centrum účelových zariadení
27. September 2019
Zmluva o dielo
CUZ_ZM-1-46-2019_2019
0,00 € STOLAMED PLUS s.r.o. Centrum účelových zariadení