Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2016
Rámcová dohoda
RZSI_ZM_CUZ-6-15-2016_2016
Doplnená
3 780 185,90 € aluplast Austria GmbH Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
13. Február 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie
CUZ_ZM-1-10-2019_2019
0,00 € ANASOFT APR, spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
19. Október 2017
Kúpna Zmluva č. CUZ - 288/2017
CUZ_ZM-1-68-2017_2017
0,00 € Andrej Hajtman Centrum účelových zariadení
9. Marec 2016
Zmluva o ubytovaní
RZSI_ZM_CUZ-6-14-2016_2016
0,00 € Antonio Egizi Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
5. Apríl 2018
Rámcová dohoda č. CÚZ-1-14/2018
CUZ_D01-1-14-2018_2018
Doplnená
0,00 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Centrum účelových zariadení
16. Marec 2014
Zmluva o servisnej činnosti, uzavretá podl'a § 536 a násl.zákona č.513/1991, č. 001-40/2014
RZM_ZM_CUZ-14-16-2014_2014
Doplnená
0,00 € AQUAFLOT spol. s r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
29. Júl 2015
Zmluva o dielo č. 2424/BA/2015 podľa §536 a násl.zák. č. 513/91 Z.z
RZSI_ZM_CUZ-6-59-2015_2015
0,00 € ARGUSS, s.r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
28. Marec 2019
Príkazná zmluva
CUZ_ZM-1-22-2019_2019
0,00 € Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska Centrum účelových zariadení
14. Február 2022
Príkazná zmluva
CUZ-ZM-1-2/2022
0,00 € Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska Centrum účelových zariadení
26. November 2015
Zmluva o podpore č. W-1-2015-024
RZSI_ZM_CUZ-6-62-2015_2015
0,00 € Asseco Solutions, a.s. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
7. November 2018
Zmluva o vykonávaní dezinsekčných, dezinfekčných a deratizačných prác
CUZ_ZM-1-44-2018_2018
Doplnená
0,00 € BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
1. Jún 2021
Zmluva o vykonávaní deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác
CUZ_ZM_1-5_2021_2021
29 000,00 € BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. Január 2023
Zmluva o dielo o vykonaní deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác
CUZ-ZM-1-125/2022
9 979,20 € BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodávku piva,služby a servis pre stredisko Signál Piešťany
CUZ-ZM-1-96
19 489,50 € Banskobystrický pivovar, a.s. Centrum účelových zariadení
9. Marec 2016
Zmluva o ubytovaní
RZSI_ZM_CUZ-6-13-2016_2016
0,00 € Barbora Kozáčiková Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
24. Máj 2022
Zmluva o dielo
CUZ-ZM-1-23/2022
14 364,00 € Bazény Slovensko sro Centrum účelových zariadení
3. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí služieb
RZSI_ZM_CUZ-6-56-2015_2015
0,00 € BD Služby & Gastro, s.r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
29. Júl 2022
Zmluva na poskytovanie služieb vo výchove a vzdelávaní
CUZ-ZM-1-88-2022
0,00 € BE-SOFT a.s. Centrum účelových zariadení
29. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na poskytovanie služieb vo vzdelávaní
CUZ-ZM-1-90/2022
0,00 € BE-SOFT a.s. Centrum účelových zariadení
21. Február 2020
Zmluva o vykonaní odborného školenia
CUZ_ZM-1-9-2020_2020
2 000,00 € BE-SOFT,a.s. Centrum účelových zariadení