Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Kúpna zmluva
CUZ-ZM-1-7/2024
65 960,00 € Hílek a spol, a.s. Centrum účelových zariadení
21. Február 2024
Zmluva o dielo - Detské ihrisko Duchonka
CUZ-ZM-1-11/2024
13 615,00 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Centrum účelových zariadení
12. Február 2024
Rámcová dohoda na dodanie elektroinštalačného materiálu pre CÚZ
CUZ-ZM-1-9/2024
20 481,04 € MURAT, s.r.o. Centrum účelových zariadení
7. Február 2024
Zmluva o dielo ,,Periodické kontroly, OP a OS, tlakové skúšky a servis požiarnotechnických zariadení CUZ"
CUZ-ZM-1-8/2024
10 866,10 € STOLAMED PLUS, s.r.o. Centrum účelových zariadení
5. Február 2024
Zmluva o poskytovaní online platieb č.29647/2023/p (EFT POS)
CUZ-ZM-1-65/2023
Doplnená
0,00 € Štátna pokladnica Centrum účelových zariadení
1. Február 2024
ZMLUVA č. SHNM-OD-2018/001561-002 o poskytovaní služieb
SHNM_ZM_SHNM-OD-2018-001561-002_2018
Doplnená
0,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. Ministerstvo vnútra SR,Centrum účelových zariadení
1. Február 2024
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb hromadného stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
CUZ-ZM-1-5/2024
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Centrum účelových zariadení
1. Február 2024
Zmluva o dielo o vykonávaní deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác
CUZ-ZM-1-6/2024
9 971,84 € BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. Centrum účelových zariadení
24. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ-ZM-1-51/2023
0,00 € Centrum účelových zariadení Základná organizácia Odborového zväzu Polície
19. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ-ZM-1-49/2023
1 266,66 € Centrum účelových zariadení Základná organizácia Odborového zväzu hasičov
12. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v odbornom vzdelávaní
CUZ-ZM-1-61/2023
3 404,25 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Centrum účelových zariadení
9. Január 2024
Kúpno-predajná zmluva - osvetlenie
CUZ-ZM-1-59/2023
24 707,50 € TENET-PRAKTIK, s.r.o. Centrum účelových zariadení
9. Január 2024
Kúpno-predajná zmluva hotelové záclony, závesy a doplnky Donovaly
CUZ-ZM-1-60/2023
0,00 € UNIONTEX TRADE spol. s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. Október 2023
Zmluva č. 3210/2023 o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
CUZ-ZM-1-37/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum účelových zariadení
15. November 2023
Zmluva o dodávke zemného plynu
CUZ-ZM-1-38/2023
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Centrum účelových zariadení
1. December 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
CUZ-ZM-1-35/2023
25 935,92 € Centrum účelových zariadení Športové centrum polície
20. December 2023
KONTRAKT NA ROK 2024 - STREDISKO KROMPACHY č .SPSČ-OO1-2023/005082-001
KONTRAKT NA ROK 2024 - STREDISKO KROMPACHY č .SPSČ-OO1-2023/005082-001
1 500 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. December 2023
KONTRAKT NA ROK 2024 - STREDISKO SVIDNÍK č .SPSČ-OO1-2023/005081-001
KONTRAKT NA ROK 2024 - STREDISKO SVIDNÍK č .SPSČ-OO1-2023/005081-001
1 100 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ-ZM-1-50/2023
916,66 € Centrum účelových zariadení Základná organizácia Odborového zväzu KOVO hasičov a záchranárov v žiline
28. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ-ZM-1-52/2023
500,00 € Centrum účelových zariadení Základná organizácia Odborového zväzu hasičov