Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Júl 2022
Zmluva na poskytovanie služieb
CUZ-ZM-1-94/2022
0,00 € Technická inšpekcia, a.s. Centrum účelových zariadení
13. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.1 Čerstvé pečivo,chlieb,pekárenské výrobky pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-46/2022
109 092,00 € Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. Centrum účelových zariadení
13. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.1 Čerstvé pečivo,chlieb,pekárenské výrobky pre CUZ, časť ,,Stred"
CUZ-ZM-1-45/2022
46 067,00 € Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. Centrum účelových zariadení
11. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.3 Mlieko,mliečne a lahôdkové potraviny pre CUZ, časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-49/2022
788 952,84 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.3 Mlieko,mliečne a lahôdkové potraviny pre CUZ, časť ,,Stred"
CUZ-ZM-1-50/2022
306 972,60 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.3 Mlieko,mliečne a lahôdkové potraviny pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-51/2022
256 153,80 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.6 Hlboko mrazené-zelenina,ovocie,mäso,polotovary pre CUZ, časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-61/2022
Doplnená
86 179,04 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.6 Hlboko mrazené-zelenina,ovocie,mäso,polotovary pre CUZ, časť ,,Stred"
CUZ-ZM-1-62/2022
Doplnená
29 645,84 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.6 Hlboko mrazené-zelenina,ovocie,mäso,polotovary pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-63/2022
Doplnená
40 370,60 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.7 Základné a konzervované potraviny pre CUZ, časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-64/2022
Doplnená
490 107,07 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.7 Základné a konzervované potraviny pre CUZ, časť ,,Stred"
CUZ-ZM-1-65/2022
Doplnená
201 295,32 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.7 Základné a konzervované potraviny pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-66/2022
Doplnená
0,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
28. Jún 2022
Poistná zmluva č.11-1-3816 hromadné úrazové poistenie deti (DPR Krupina)
CUZ-ZM-1-104/2022
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení
1. Júl 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti (Kremenec)
CUZ-ZM-1-106/2022
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group Centrum účelových zariadení
1. Júl 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti (Štrbské Pleso)
CUZ-ZM-1-107/2022
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group Centrum účelových zariadení
28. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
CUZ-ZM-1-105/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. Centrum účelových zariadení
20. Jún 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.4 Chladená a mrazená hydina a ryby pre CUZ časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-52/2022
Doplnená
485 647,36 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. Jún 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.4 Chladená a mrazená hydina a ryby pre CUZ časť ,,Stred"
CUZ-ZM-1-53/2022
Doplnená
181 968,12 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. Jún 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.4 Chladená a mrazená hydina a ryby pre CUZ časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-54/2022
Doplnená
162 733,20 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
15. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby VNET Dátové služby č.220470411
CUZ-ZM-1-103/2022
0,00 € VNET a.s. Centrum účelových zariadení