Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
CÚZ-ZM-1-12/2022
0,00 € ESPIK Group, s.r.o. Centrum účelových zariadení
8. Marec 2019
Zmluva o dielo
CUZ_ZM-1-12-2019_2019
0,00 € Euroklíma, s.r.o. Centrum účelových zariadení
15. Január 2016
Rámcová dohoda č.570/2015/CÚZ Čerstvé ovocie a zelenina pre CÚZ Bratislava
RZSI_ZM_CUZ-6-3-2016_2016
Doplnená
0,00 € Eurozel s.r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
27. Január 2020
Rámcová dohoda na dodanie čerstvého ovocia a zeleniny
CUZ_ZM-1-4-2020_2020
0,00 € Eurozel s.r.o. Centrum účelových zariadení
23. Február 2021
Rámcová dohoda na dodanie čerstvého ovocia a zeleniny
CUZ_ZM_1-2_2021_2021
163 000,00 € Eurozel s.r.o. Centrum účelových zariadení
8. Jún 2022
Rámcová dohoda č.2 Čerstvé ovocie a zelenina pre CUZ časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-47/2022
344 880,12 € Eurozel s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. September 2019
Zmluva o dielo č. CÚZ-ZM-1-44/2019
CUZ_ZM-1-44-2019_2019
0,00 € EV-mont, s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. September 2019
Zmluva o dielo č. CÚZ-ZM-1-45/2019
CUZ_ZM-1-45-2019_2019
0,00 € EV-mont, s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. Máj 2014
ZMLUVA o poskytovaní poradenských služieb CUZ-191/2014 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
RZSI_ZM_CUZ-14-24-2014_2014
0,00 € EXTECO, s.r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
28. Január 2015
ZMLUVA o poskytovaní poradenských služieb CUZ CP 35/2015
RZSI_ZM_CUZ-6-2-2015_2015
0,00 € EXTECO, s.r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
3. Máj 2016
ZMLUVA o poskytovaní poradenských služieb CUZ 193/2016
RZSI_ZM_CUZ-6-21-2016_2016
0,00 € EXTECO,s.r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
23. November 2017
Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb č. CÚZ - 472/2017
CUZ_ZM-1-78-2017_2017
0,00 € František Jánoš - DREVOVÝROBA Centrum účelových zariadení
30. Január 2020
Rámcová zmluva
CUZ_ZM-1-6-2020_2020
0,00 € František Jánoš - DREVOVÝROBA Centrum účelových zariadení Stredisko Krompachy
29. Máj 2014
ZMLUVA NA OPRAVU A SERVIS KUCHYNSKÝCH ZARIADENí
RZSI_ZM_CUZ-53-47-2013_2013
0,00 € GAJDošíK KAMIL - JAZ servis Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
21. December 2022
Rámcová dohoda na dodanie jednotného pracovného oblečenia špecifického hotelového typu
CUZ-ZM-1-120/2022
9 939,59 € GASTRO PALAZZO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. Jún 2018
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201823202_Z - El. spotrebiče
CUZ_D01-1-32-2018_2018
0,00 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. Júl 2019
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.Z20191789_Z
CUZ_D01-1-36-2019_2019
0,00 € GGFS s.r.o. Centrum účelových zariadení
16. Marec 2016
Rámcová dohoda
RZSI_ZM_CUZ-6-16-2016_2016
Doplnená
0,00 € GU SLOVENSKO, s.r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
25. Marec 2015
ZMLUVA O DIELO uzavretá v zmysle 536 a nasl. zák. Č. 513 /91 Zb.v znení neskorších noviel
RZSI_ZM_CUZ-6-40-2015_2015
0,00 € HANCO ,s. r. o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
16. Marec 2014
KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
RZSI_ZM_CUZ-53-39-2013_2013
0,00 € HANKA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec