Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2020
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ_ZM-1-32_2020_2020
0,00 € Centrum účelových zariadení Základná organizácia Odborového zväzu Polície
26. Január 2021
Kúpna zmluva
CUZ_ZM-1-38_2020_2020
0,00 € Centrum účelových zariadení Mestská časť Bratislava - Dúbravka
28. Máj 2021
Dohoda o splátkovom kalendári a uznanie záväzku
CUZ_ZM_1-7-2021_2021
12 807,00 € Centrum účelových zariadení Prvý piešťanský pivovar, s.r.o.
18. Jún 2021
Zmluva o ubytovaní
CUZ_ZM_1-9_2021_2021
0,00 € Centrum účelových zariadení Monika Barteltová
18. Jún 2021
Zmluva o ubytovaní
CUZ_ZM_1-10_2021_2021
0,00 € Centrum účelových zariadení Gabriel Takács
15. Júl 2021
Zmluva o ubytovaní
CUZ_ZM_1-16_2021_2021
0,00 € Centrum účelových zariadení Zuzana Takácsová
15. Júl 2021
Zmluva o ubytovaní
CUZ_ZM_1-17_2021_2021
0,00 € Centrum účelových zariadení Marek Gašparovič
19. Júl 2021
Zmluva o ubytovaní
CUZ_ZM_1-11_2021_2021
0,00 € Centrum účelových zariadení Veronika Tomčányová
3. August 2021
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ_ZM_1-19_2021_2021
284,20 € Centrum účelových zariadení Športový klub Delfín
20. December 2021
Kontrakt na rok 2022 č.SPSČ-OU3-2021/004668-007
SPSČ-OU3-2021/004668-007
315 350,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. December 2021
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ_ZM_1_43/2021
0,00 € Centrum účelových zariadení ZO OZ KOVO hasičov a záchranárov v Žiline
30. December 2021
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ_ZM_1_45/2021
0,00 € Centrum účelových zariadení Základná organizácia Odborového zväzu hasičov
31. December 2021
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
CUZ_ZM_-T_2-10-2021_2021
0,00 € Centrum účelových zariadení Lýdia Polovková
31. December 2021
Zmluva o poskytovaní služieb rýchleho občerstvenia
SE-OHZ2-2021/4677-002
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. December 2021
Kontrakt na rok 2022 číslo: SE-OHZ2-2021/004677-001
Kontrakt na rok 2022 číslo: SE-OHZ2-2021/004677-001
1 088 136,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4. Január 2022
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ_ZM_1-44/2021
0,00 € Centrum účelových zariadení Základná organizácia Odborového zväzu Polície
25. Apríl 2022
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
CUZ-ZM-1-15/2022
250 291,97 € Centrum účelových zariadení Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ
4. Máj 2022
Zmluva o ubytovaní
CUZ-ZM-1-19/2022
22 911,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Prezídium HaZZ)
4. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
CUZ-ZM-1-20/2022
19 068,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Prezídium HaZZ)
24. Máj 2022
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ-ZM-1-21/2022
564,08 € Centrum účelových zariadení Základná organizácia Odborového zväzu hasičov