Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2014
KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
RZSI_ZM_CUZ-53-40-2013_2013
0,00 € HANKA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
16. Marec 2014
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
RZSI_ZM_CUZ-53-42-2013_2013
0,00 € HANKA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
16. Marec 2014
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
RZSI_ZM_CUZ-53-44-2013_2013
0,00 € HANKA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
15. Január 2016
Rámcová dohoda č. 571/2015/CUZ Čerstvé ovocie a zelenina pre CÚZ Banská Bystrica
RZSI_ZM_CUZ-6-4-2016_2016
0,00 € HISPA SK s.r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
28. September 2021
Zmluva o dielo na Revízie elektroinštalácií pre CÚZ
CUZ_ZM_1-23_A_2021_2021
2 770,00 € HO-ST, s.r.o. Centrum účelových zariadení
28. September 2021
Zmluva o dielo na Revízie elektroinštalácií pre CÚZ
CUZ_ZM_1-23_B_2021_2021
3 340,00 € HO-ST, s.r.o. Centrum účelových zariadení
9. November 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. CUZ-ZM-1-23/2021/A
CUZ_ZM_1-23-A_2021_2021
0,00 € HO-ST, s.r.o. Centrum účelových zariadení
3. December 2021
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
4 980,00 € HO-ST, s.r.o. Centrum účelových zariadení
15. December 2021
Zmluva o poskytnutí programového vybavenia č.084/2021/HNET
CUZ_ZM_1_42/2021
Doplnená
0,00 € HOUR, spol. s.r.o Centrum účelových zariadení
13. Apríl 2015
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
RZSI_ZM_CUZ-6-49-2015_2015
0,00 € IN Services s.r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
14. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na poskytovanie služieb vo vzdelávaní
CUZ-ZM-1-93/2022
0,00 € INDUSTRIAL SAFETY s.r.o. Centrum účelových zariadení
4. December 2017
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní č.06/BOZP/2017
CUZ_ZM-1-79-2017_2017
0,00 € INDUSTRIAL SAFETY spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
28. December 2021
Zmluva o poskytovaní reklamných, marketingových a propagačných služieb
CUZ_ZM_1_51/2021
0,00 € INFO DONOVALY, s.r.o. Centrum účelových zariadení
17. Apríl 2013
Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve č. 42137004/TTT152 o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov
RZSI_D01_CUZ-53-1-2013_2013
0,00 € ING Tatry -Sympatia, d.d.s, a.s., Bratislava Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
9. Máj 2017
Kúpna zmluva č. 98/2017
CUZ_ZM-1-26-2017_2017
0,00 € Ing. Ladislav Tóth a manželka Ing. Georgína Tóthová Centrum účelových zariadení
23. Apríl 2015
Feješ ZMLUVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
RZSI_ZM_CUZ-6-54-2015_2015
0,00 € Ing. Milan Feješ - RETLAK Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
19. September 2017
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z201719130_Z - Vážené šaláty a výrobky studenej a teplej kuchyne
CUZ_D01-1-63-2017_2017
0,00 € Ing. Štefan Demovič D a S Centrum účelových zariadení
9. Máj 2018
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. Z201719130_Z - Vážené šaláty a výrobky studenej a teplej kuchyne
CUZ_D02-1-24-2018_2018
0,00 € Ing. Štefan Demovič D a S Centrum účelových zariadení
19. Október 2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z201915943_Z - Vážené šaláty a výrobky studenej a teplej kuchyne
CUZ_D01-2-12_2021_2021
0,00 € Ing. Štefan Demovič D a S Centrum účelových zariadení
30. Marec 2017
Zmluva o ubytovaní
CUZ-D-ZM-7-2017_2017
0,00 € Ing. Viktor Bučko Centrum účelových zariadení, Stredisko Smrekovec Donovaly