Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2022
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ-ZM-1-22/2022
0,00 € Centrum účelových zariadení Tatranská horská služba-dobrovoľný zbor, o.z.
12. Január 2023
KONTRAKT NA ROK 2023-STREDISKO KROMPACHY č.SPSČ-OO1-2022/004907-001
CUZ-ZM-1-4/2023
1 500 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Január 2023
KONTRAKT NA ROK 2023-STREDISKO SVIDNÍK č.SPSČ-OO1-2022/004908-001
CUZ-ZM-1-5/2023
1 100 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Január 2023
KONTRAKT na rok 2023 č.SE-OHZ2-2022/005046-001
CUZ-ZM-1-6/2023
1 269 492,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb rýchleho občerstvenia SE-OHZ2-2022/005046-002
CUZ-ZM-1-7/2023
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18. Marec 2016
ZMLUVA o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. CÚZ-113-3-2016
RZSI_ZM_CUZ-6-17-2016_2016
0,00 € Centrum účelových zariadení- -príspevková organizácia MV SR Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
2. December 2016
Zmluva o ubytovaní
RZSI_ZM_CUZ-6-35-2016_2016
0,00 € Centrum účelových zariadení, stredisko Signál Dominika Valentová
18. Január 2017
Zmluva o ubytovaní
CUZ_ZM-1-9-2017_2017
0,00 € Centrum účelových zariadení, stredisko Signál Barbora Kozáčiková
31. December 2014
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU 2015
RZSI_ZM_CUZ-14-56-2014_2014.pdf
0,00 € CIMBAĽÁK s.r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
31. December 2014
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU 2015
RZSI_ZM_CUZ-14-55-2014_2014.pdf
0,00 € CIMBAĽÁK s.r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
9. Február 2017
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. Z20162925_Z - Tonery
CUZ_D01-1-14-2017_2017
0,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. Apríl 2021
Rámcová dohoda na Originálne tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení
CUZ_ZM_1-4-1-2021_2021
69 900,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Centrum účelových zariadení
9. December 2015
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi
RZSI_ZM_CUZ-6-63-2015_2015
0,00 € COFFEA Drinks ,s. r. o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
9. December 2015
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
RZSI_ZM_CUZ-6-64-2015_2015
0,00 € COFFEA Drinks ,s. r. o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
9. Február 2016
ZMLUVA O výpožičke automatov na teplé nápoje čislo BVl-l/20l6
RZSI_ZM_CUZ-6-10-2016_2016
0,00 € Coffee Vending s.r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
17. Január 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CUZ-IVS-657/2017
0,00 € COFFEE VENDING, s.r.o. Centrum účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu, M.Sch.Trnavského, Bratislava
24. November 2021
Zmluva o poskytovaní technickej služby
CÚZ_ZM_1_35/2021
0,00 € Comein.sk s.r.o. Centrum účelových zariadení (strediská Signál Piešťany a Maják Senec)
24. November 2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní technickej služby
CÚZ_DO_1_2-13/2021
0,00 € Comein.sk s.r.o. Centrum účelových zariadení (strediská Signál Piešťany a Maják Senec)
31. Máj 2017
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.Z201614025_Z Kuchynské vybavenie do hotelových, stravovacích zariadení objednávateľa
CUZ_D01-1-30-2017_2017
0,00 € CORA GASTRO s.r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
3. Apríl 2020
Rámcová dohoda na drobný kuchynský inventár pre prevádzky CÚZ
CUZ_ZM-1-12-2020_2020
0,00 € Cora Gastro, s.r.o. Centrum účelových zariadení