Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2023
Rámcová dohoda č.Z20227213
Z20227213
Doplnená
0,00 € GU SLOVENSKO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. Február 2023
Kúpna zmluva o predaji pohonných hmôt prostredníctvom Palivových kariet
CUZ-ZM-1-9/2023
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Centrum účelových zariadení
20. Február 2023
Zmluva o dodaní služieb
CUZ-ZM-1-12/2023
2 000,00 € Pavol Krofta TATRY WOODS Centrum účelových zariadení
20. Február 2023
Zmluva o krátkodobom nájme Tuhár
CUZ-ZM-255/2022
666,66 € Centrum účelových zariadení Základná organizácia Odborového zväzu Polície
10. Február 2023
Rámcová dohoda
CUZ-ZM-1-11/2023
9 999,00 € KANAL M.P.S. s.r.o. Centrum účelových zariadení
8. Február 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ-ZM-1-10/2023
633,33 € Centrum účelových zariadení Základná organizácia Odborového zväzu hasičov
8. Február 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ-ZM-256/2022
458,33 € Centrum účelových zariadení Základná organizácia Odborového zväzu KOVO hasičov a záchranárov v Žiline
8. Február 2023
Zmluva o krátkodobom nájme Ružomberok
CUZ-ZM-1-8/2023
250,00 € Centrum účelových zariadení Základná organizácia Odborového zväzu hasičov
3. Február 2023
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb hromadného stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
CUZ-ZM-1-2/2023
35 232,33 € Up Déjeuner, s.r.o. Centrum účelových zariadení
31. Január 2023
Zmluva pre oblasť gastronómie na kávu,kávovary,doplnkový sortiment,čaj
CÚZ-ZM-1-6/2022
Doplnená
0,00 € Julius Meinl Coffee Intl., a.s. Centrum účelových zariadení
26. Január 2023
Zmluva o dielo o vykonaní deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác
CUZ-ZM-1-125/2022
9 979,20 € BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
12. Január 2023
DODATOK NA ROK 2023-STREDISKO KROMPACHY č.SPSČ-OO1-2022/004907-001
CUZ-ZM-1-4/2023
Doplnená
1 500 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Január 2023
KONTRAKT NA ROK 2023-STREDISKO SVIDNÍK č.SPSČ-OO1-2022/004908-001
CUZ-ZM-1-5/2023
Doplnená
1 100 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Január 2023
KONTRAKT na rok 2023 č.SE-OHZ2-2022/005046-001
CUZ-ZM-1-6/2023
Doplnená
1 269 492,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb rýchleho občerstvenia SE-OHZ2-2022/005046-002
CUZ-ZM-1-7/2023
Doplnená
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
CUZ-ZM-1-3/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Centrum účelových zariadení prevádzka Duchonka
1. December 2022
Zmluva o dodávke zemného plynu
CUZ-ZM-1-121/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum účelových zariadení
23. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny
CUZ-ZM-1-124/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum účelových zariadení
27. December 2022
Kolektívna zmluva na rok 2023
CUZ-ZM-1-126/2022
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia Odborového zväzu polície v SR Centrum účelových zariadení
11. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na poskytovanie služieb vo výchove a vzdelávaní
CUZ-ZM-1-85/2022
0,00 € Mohler s.r.o. Centrum účelových zariadení