Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. December 2022
Rámcová dohoda č.5 na dodanie Čerstvé mäso, mäsové výrobky pre CUZ časť ,,Stred"
CUZ-ZM-1-56/2022
Doplnená
341 717,52 € Jakub Ilavský, s.r.o. Centrum účelových zariadení
23. December 2022
Rámcová dohoda č.5 na dodanie Čerstvé mäso, mäsové výrobky pre CUZ časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-57/2022
Doplnená
675 004,40 € Jakub Ilavský, s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. December 2022
Rámcová dohoda na dodanie jednotného pracovného oblečenia špecifického hotelového typu
CUZ-ZM-1-120/2022
9 939,59 € GASTRO PALAZZO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. December 2022
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ-ZM-1-122/2022
4 590,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení prevádzka Duchonka
13. December 2022
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ-ZM-1-123/2022
3 250,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení stredisko SUZA
12. December 2022
Zmluva o dielo
CUZ-ZM-1-118/2022
37 160,00 € Wolmont s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. November 2022
Zmluva o dielo
CUZ-ZM-114/2022
178 950,00 € SPAEZ spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
6. Október 2022
Zmluva o dielo
CÚZ-T_ZM_13-2/2022
0,00 € Ing.Peter Suško - Kyber System Centrum účelových zariadení
14. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na poskytovanie služieb vo vzdelávaní
CUZ-ZM-1-93/2022
0,00 € INDUSTRIAL SAFETY s.r.o. Centrum účelových zariadení
15. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na poskytovanie služieb vo vzdelávaní
CUZ-ZM-1-87/2022
0,00 € MD RMP, s.r.o. Centrum účelových zariadení
15. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na poskytovanie služieb vo vzdelávaní
CUZ-ZM-1-86/2022
0,00 € SAFE WORK-BTS.SK, s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na poskytovanie služieb vo výchove a vzdelávaní
CUZ-ZM-1-89/2022
0,00 € Mohler s.r.o. Centrum účelových zariadení
5. August 2022
Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb a o poskytovaní služby (Signál)
CUZ-ZM-1-108/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
5. August 2022
Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb a o poskytovaní služby (Smrekovec)
CUZ-ZM-1-109/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
5. August 2022
Navzájom zadarmo vo firme Plus (Signál,IVS,Smrekovec,Maják Senec)
CUZ-ZM-1-110/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
5. August 2022
Navzájom zadarmo vo firme (Maják Senec)
CUZ-ZM-1-111/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
29. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodávku piva,služby a servis pre stredisko Signál Piešťany
CUZ-ZM-1-96
Doplnená
19 489,50 € Banskobystrický pivovar, a.s. Centrum účelových zariadení
29. Júl 2022
Zmluva na poskytovanie služieb v oblasti - Odborné vzdelávanie na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou
CUZ-ZM-1-91/2022
0,00 € OHSAS, s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. Júl 2022
Zmluva na poskytovanie služieb vo výchove a vzdelávaní
CUZ-ZM-1-88-2022
0,00 € BE-SOFT a.s. Centrum účelových zariadení
29. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na poskytovanie služieb vo vzdelávaní
CUZ-ZM-1-90/2022
0,00 € BE-SOFT a.s. Centrum účelových zariadení