Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2021
Rámcová dohoda PVC profily
CUZ_ZM_1-_50/2021
971 279,14 € DECCO S.A. Centrum účelových zariadení
25. November 2021
Rámcová dohoda č.1
Rámcová dohoda č.1
Doplnená
0,00 € Démos trade, s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. Apríl 2022
Rámcová dohoda kovania a doplnkový materiál pre drevovýrobu
CUZ-ZM-1-16/2022
789 781,20 € Démos Trade, s.r.o. Centrum účelových zariadení
30. December 2014
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU 2015
RZSI_ZM_CUZ-14-39-2014_2014
0,00 € DIAMON, s.r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
30. December 2014
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU 2015
RZSI_ZM_CUZ-14-40-2014_2014
0,00 € DIAMON, s.r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
30. December 2014
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU 2015
RZSI_ZM_CUZ-14-41-2014_2014.pdf
0,00 € DIAMON, s.r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
21. December 2021
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ_ZM_1_49/2021
0,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. December 2022
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ-ZM-1-122/2022
4 590,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení prevádzka Duchonka
13. December 2022
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ-ZM-1-123/2022
3 250,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení stredisko SUZA
26. Február 2019
Kúpna zmluva
CUZ_ZM-1-4-2019_2019
0,00 € Ede Kurucz Centrum účelových zariadení
7. Marec 2017
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.Z20165741_Z -Gastrolístky-stravné poukážky
CUZ_D01-1-18-2017_2017
0,00 € Edenred Slovakia, s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní základné získanie teoretických poznatkov o bezpečnosti pri práci, Aktualizačná odborná príprava BT v zmysle zákona NRSR č.124/2006 Z.z. v platnom znení.
03/BOZP/2020
1 200,00 € EDUCO-CONSULT, s.r.o. Centrum účelových zariadení - stredisko IVS Bratislava
29. Marec 2021
Rámcová dohoda na dodanie čistiacich a hygienických potrieb pre prevádzky CÚZ
CUZ_ZM-1-3-2021_2021
69 990,00 € Eko spotreba s.r.o. Centrum účelových zariadení
14. Jún 2021
Rámcová dohoda na EKO/BIO obaly a obalový materiál
CUZ_ZM_1-6_2021_2021
48 800,00 € Eko spotreba s.r.o. Centrum účelových zariadení
4. September 2017
Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní vybraných druhov odpadov č. 11/2017 - SZ
CUZ_ZM-1-61-2017_2017
0,00 € Ekover, s.r.o. Centrum účelových zariadení - stredisko Krompachy
12. Júl 2017
Rámcová dohoda č. 245/2017 o poskytovaní služieb
CUZ_ZM-1-42-2017_2017
19 500,00 € EMEJA s.r.o. Centrum účelových zariadení - stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
15. Apríl 2015
Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie
RZSI_ZM_CUZ-6-50-2015_2015
0,00 € Energie2, a.s. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
15. Apríl 2015
Zmluva o združenej dodávke plynu
RZSI_ZM_CUZ-6-51-2015_2015
0,00 € Energie2, a.s. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
28. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
CUZ_ZM-1-14-2019_2019
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Centrum účelových zariadení
19. Júl 2021
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
CUZ_ZM_1-18_2021_2021
0,00 € ESPIK Group, s.r.o. Centrum účelových zariadení