Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2018
Zmluva o prevode správy č. SHNM-OSNM4-2018/000975-001
CUZ_ZM-1-12-2018_2018
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. August 2018
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ_ZM-1-40-2018_2018
0,00 € Centrum účelových zariadení Morning Net, s.r.o.
15. Január 2019
Kontrakt na rok 2019 č.SE-OO-2018/000596-139
CUZ_ZM-1-1-2019_2019
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR
20. Marec 2019
Zmluva o ubytovaní
CUZ_ZM-1-13-2019_2019
0,00 € Centrum účelových zariadení Barbora Kováč
11. Apríl 2019
Zmluva o prevode správy
CUZ_ZM-1-30-2019_2019
0,00 € Centrum účelových zariadení Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Máj 2019
Zmluva o ubytovaní
CUZ_ZM-1-34-2019_2019
0,00 € Centrum účelových zariadení Kaleta Heribert
3. Júl 2019
Kúpna zmluva
CUZ_ZM-1-35-2019_2019
0,00 € Centrum účelových zariadení Adam Sadovský
19. Júl 2019
Kúpna zmluva
CUZ_ZM-1-37-2019_2019
0,00 € Centrum účelových zariadení Repčák Roman
22. August 2019
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ_ZM-1-43-2019_2019
0,00 € Centrum účelových zariadení Morning Net, s.r.o.
18. December 2019
Zmluva o krátkodobom nájme - Vyšné Matejkovo
CUZ_ZM-1-55-2019_2019
0,00 € Centrum účelových zariadení Základná organizácia Odborového zväzu hasičov
18. December 2019
Zmluva o krátkodobom nájme - Martin
CUZ_ZM-1-52-2019_2019
0,00 € Centrum účelových zariadení Základná organizácia Odborového zväzu hasičov
18. December 2019
Zmluva o krátkodobom nájme - Stránske
CUZ_ZM-1-53-2019_2019
0,00 € Centrum účelových zariadení Základná organizácia Odborového zväzu KOVO hasičov a záchranárov v Žiline
30. December 2019
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ_ZM-1-54-2019_2019
0,00 € Centrum účelových zariadení Základná organizácia Odborového zväzu Polície
17. Február 2020
Zmluva o ubytovaní
CUZ_ZM-1-7-2020_2020
0,00 € Centrum účelových zariadení Monika Barteltová
13. Júl 2020
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
CUZ_ZM-1-15-2020_2020
0,00 € Centrum účelových zariadení JADURO, s.r.o.
30. Júl 2020
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ_ZM-1-17-2020_2020
0,00 € Centrum účelových zariadení Športový klub Delfín
23. Október 2020
Zmluva o ubytovaní
CUZ_ZM_1-27-2020_2020
0,00 € Centrum účelových zariadení Gabriel Takács
22. December 2020
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ_ZM-1-30_2020_2020
0,00 € Centrum účelových zariadení Základná organizácia Odborového zväzu hasičov
22. December 2020
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ_ZM-1-33_2020_2020
0,00 € Centrum účelových zariadení Základná organizácia Odborového zväzu hasičov
22. December 2020
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ_ZM-1-31_2020_2020
0,00 € Centrum účelových zariadení Základná organizácia Odborového zväzu KOVO hasičov a záchranárov v Žiline