Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. December 2023
KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2024
CUZ-ZM-1-58/2023
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia Odborového zväzu polície v Slovenskej republike Centrum účelových zariadení
29. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb rýchleho občerstvenia občerstvenia SE-OHZ2-2023/005079-002
CUZ-ZM-1-57/2023
Doplnená
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29. December 2023
KONTRAKT NA ROK 2024 číslo: SE-OHZ2-2023/005079-001
KONTRAKT NA ROK 2024 číslo: SE-OHZ2-2023/005079-001
Doplnená
1 573 098,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. December 2023
Kúpno-predajná zmluva
CUZ-ZM-1-54/2023
6 348,00 € CHAIR s.r.o. Centrum účelových zariadení
27. December 2023
Kúpno-predajná zmluva
CUZ-ZM-1-55/2023
64 050,00 € CHAIR s.r.o. Centrum účelových zariadení
27. December 2023
Kúpno-predajná zmluva
CUZ-ZM-1-56/2023
19 740,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení
27. December 2023
KONTRAKT NA REALIZÁCIU ODBORNEJ PRÍPRAVY NA ÚSEKU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI NA ROK 2024
KONTRAKT NA ROK 2024 č.SE-OO2-2023/SE-OO2-2023/005014-001-STREDISKO INŠTITÚT PRE VEREJNÚ SPRÁVU BRATISLAVA
205 277,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie cukroviniek, kávy a čaju určených na ďalší predaj, časť ,,východ", časť ,,západ", časť ,,stred"
CUZ-ZM-1-48/2023
381 946,26 € KON-RAD spol. s r.o Centrum účelových zariadení
20. December 2023
KONTRAKT NA ROK 2024 č.SPSČ-OU1-2023/004580-004-STREDISKO INŠTITÚT PRE VEREJNÚ SPRÁVU BRATISLAVA
KONTRAKT NA ROK 2024 č.SPSČ-OU1-2023/004580-004-STREDISKO INŠTITÚT PRE VEREJNÚ SPRÁVU BRATISLAVA
365 790,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14. December 2023
Rámcová dohoda na dodávku a montáž podlahových krytín
CUZ-ZM-1-39/2023
55 848,50 € LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka Centrum účelových zariadení
8. December 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
CUZ-ZM-1-41/2023
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra sR
7. December 2023
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
CUZ-IVS-2023/342
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Centrum účelových zariadení (Inštitút pre verejnú správu Bratislava)
23. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Magio (Štrba)
CUZ-ZM-1-46/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení
22. November 2023
Zmluva o dielo ,,Montáž okien, parapetných dosiek a okenných doplnkov vrátane murárskych prác"
CUZ-ZM-1-42/2023
Doplnená
41 747,68 € ALUFER s.r.o. Centrum účelových zariadení
22. November 2023
Zmluva o dielo Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre priemyselné odsávanie v stolárskej dielni-CUZ stredisko Krompachy
CUZ-ZM-1-44/2023
3 620,00 € AC Design s.r.o. Centrum účelových zariadení
22. November 2023
Zmluva o dielo Obnova výplní okenných otvorov kaštieľa na parc. č. 4014/1 v k.ú. Prašice
CUZ-ZM-1-45/2023
6 000,00 € NABRO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. November 2023
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust.§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka číslo:166152/01/2023
CUZ-T_ZM_28-3-2023_2023
0,00 € Messer Tatragas, spol. s.r.o. Centrum účelových zariadení
9. November 2023
Zmluva o dielo Modernizácia izieb a apartmánov Rekreačného zariadenia Smrekovec Donovaly
CUZ-ZM-1-43/2023
Doplnená
498 298,51 € D.M.V. s.r.o. Centrum účelových zariadení
17. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy, havarijné poistenie Peugeot Boxer
CUZ-ZM-1-32/2023
Doplnená
1 212,35 € Generali Poisťovňa Centrum účelových zariadení
25. September 2023
Zmluva o dodávkach prírodnej pramenitej vody a nájme dispenzora
CUZ-ZM-1-36/2023
0,00 € MINERÁLNE VODY a.s. Centrum účelových zariadení