Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2023
DODATOK NA ROK 2023-STREDISKO KROMPACHY č.SPSČ-OO1-2022/004907-001
CUZ-ZM-1-4/2023
Doplnená
1 500 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Január 2023
KONTRAKT NA ROK 2023-STREDISKO SVIDNÍK č.SPSČ-OO1-2022/004908-001
CUZ-ZM-1-5/2023
Doplnená
1 100 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Január 2023
KONTRAKT na rok 2023 č.SE-OHZ2-2022/005046-001
CUZ-ZM-1-6/2023
Doplnená
1 269 492,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb rýchleho občerstvenia SE-OHZ2-2022/005046-002
CUZ-ZM-1-7/2023
Doplnená
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
CUZ-ZM-1-3/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Centrum účelových zariadení prevádzka Duchonka
1. December 2022
Zmluva o dodávke zemného plynu
CUZ-ZM-1-121/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum účelových zariadení
23. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny
CUZ-ZM-1-124/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum účelových zariadení
27. December 2022
Kolektívna zmluva na rok 2023
CUZ-ZM-1-126/2022
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia Odborového zväzu polície v SR Centrum účelových zariadení
11. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na poskytovanie služieb vo výchove a vzdelávaní
CUZ-ZM-1-85/2022
0,00 € Mohler s.r.o. Centrum účelových zariadení
28. December 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2022/003220-013
CUZ-ZM-1-127/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Centrum účelových zariadení
23. December 2022
Rámcová dohoda č.5 na dodanie Čerstvé mäso, mäsové výrobky pre CUZ časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-55/2022
Doplnená
394 663,20 € Jakub Ilavský, s.r.o. Centrum účelových zariadení
23. December 2022
Rámcová dohoda č.5 na dodanie Čerstvé mäso, mäsové výrobky pre CUZ časť ,,Stred"
CUZ-ZM-1-56/2022
Doplnená
341 717,52 € Jakub Ilavský, s.r.o. Centrum účelových zariadení
23. December 2022
Rámcová dohoda č.5 na dodanie Čerstvé mäso, mäsové výrobky pre CUZ časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-57/2022
Doplnená
675 004,40 € Jakub Ilavský, s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. December 2022
Rámcová dohoda na dodanie jednotného pracovného oblečenia špecifického hotelového typu
CUZ-ZM-1-120/2022
9 939,59 € GASTRO PALAZZO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. December 2022
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ-ZM-1-122/2022
4 590,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení prevádzka Duchonka
13. December 2022
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ-ZM-1-123/2022
3 250,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení stredisko SUZA
12. December 2022
Zmluva o dielo
CUZ-ZM-1-118/2022
37 160,00 € Wolmont s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. November 2022
Zmluva o dielo
CUZ-ZM-114/2022
178 950,00 € SPAEZ spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
6. Október 2022
Zmluva o dielo
CÚZ-T_ZM_13-2/2022
0,00 € Ing.Peter Suško - Kyber System Centrum účelových zariadení
14. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na poskytovanie služieb vo vzdelávaní
CUZ-ZM-1-93/2022
0,00 € INDUSTRIAL SAFETY s.r.o. Centrum účelových zariadení