Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. December 2014
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU 2015
RZSI_ZM_CUZ-14-59-2014_2014
0,00 € Berto sk, s. r. o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
31. December 2014
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU 2015
RZSI_ZM_CUZ-14-58-2014_2014
0,00 € Berto sk, s. r. o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
2. Február 2014
Rámcová kúpna zmluva r. 2014 o dodávke tovaru
RZSI_ZM_CUZ-14-1-2014_2014
0,00 € Berto sk, s.r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
23. Marec 2018
Rámcová dohoda č.NET2017173-Z
CUZ_ZM-1-16-2018_2018
Doplnená
66 762,00 € Bidfood Slovakia, s.r.o. Centrum účelových zariadení
17. Marec 2017
Zmluva o odbere kuchynského odpadu
CUZ_ZM-1-21-2017_2017
0,00 € biomarina - biowaste s.r.o. Centrum účelových zariadení
17. Marec 2017
Zmluva o odbere použitého jedlého oleja
CUZ_ZM-1-22-2017_2017
0,00 € biomarina - biowaste s.r.o. Centrum účelových zariadení
23. Apríl 2018
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
CUZ_ZM-1-21-2018_2018
0,00 € biomarina-biowaste s.r.o. Centrum účelových zariadení
25. Jún 2014
Zmluva o odbere a likvidácii živočíšnych vedľajších produktov
RZSI_ZM_CUZ-53-50-2013_2013
0,00 € BP Agro-centrum spol. s r,o, Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
10. Marec 2017
Kúpna zmluva č. 41/2017
CUZ_ZM-1-19-2017_2017
0,00 € Branislav Ondruška Centrum účelových zariadení
22. Jún 2017
Kúpna zmluva č. 40/2017
CUZ_ZM-1-34-2017_2017
0,00 € Branislav Ondruška Centrum účelových zariadení
9. Apríl 2015
Zmluva č. PZ00196392_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
RZSI_ZM_CUZ-6-41-2015_2015
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
15. December 2013
Zmluva č. PZ00185438_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
RZM_ZM_CUZ-53-21-2013_2013
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
9. Apríl 2015
CITYINFO MEDICAL o výpožičke uzatvorená podl'a §659 a nasl. Obč. zákonníka Zmluva č. 001/2015
RZSI_ZM_CUZ-6-47-2015_2015
0,00 € BRUNEL Group, s.r.o., Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
12. Júl 2011
Dodanie potrebného materiálu a montáž DVB-T systému
RZSI-4-2/2011
0,00 € BTP Elektronika Rekreačné zariadenie ministerstva SIGNÁL Piešťany
26. Júl 2017
Zmluva uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
CUZ_ZM-1-48-2017_2017
0,00 € Caravan Club Slovenskej republiky Centrum účelových zariadení
23. Apríl 2019
Rámcová dohoda na dodanie cukroviniek značky Carla
CUZ_ZM-1-23-2019_2019
0,00 € CARLA Slovakia, spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
4. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb servisu a administrácie výpočtovej techniky
CUZ-ZM-1-11/2022
0,00 € center.sk, s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. Jún 2017
Kontrakt na rok 2017 č. KVSU-2017/000421-002
CUZ_ZM-1-39-2017_2017
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Kancelária vedúceho služobného úradu MVSR
24. Júl 2017
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ_ZM-1-44-2017_2017
4 438,11 € Centrum účelových zariadení TOPFEST, s.r.o.
8. August 2017
Zmluva o krátkodobom nájme
CUZ_ZM-1-51-2017_2017
0,00 € Centrum účelových zariadení Slovenský skauting, o.z.