Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
250/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
7. November 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
251/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
7. November 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
252/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
7. November 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
253/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
7. November 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
254/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
7. November 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
255/2023/UCM_LZ
0,00 € prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
7. November 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
256/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
7. November 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
257/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Ivana Pondelíková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
7. November 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
258/2023/UCM_LZ
0,00 € prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
7. November 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
259/2023/UCM_LZ
0,00 € prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
7. November 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
260/2023/UCM_LZ
0,00 € RNDr. Katarína Vulganová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
30. Október 2023
Kúpna zmluva
271/2023/UCM
Doplnená
145 800,00 € AUTOCONT s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
30. Október 2023
Zmluva o ubytovaní
272/2023/UCM
1 890,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta sociálnych vied
27. Október 2023
Zmluva o výkone odbornej praxe
269/2023/UCM
0,00 € Stredná odborná škola veterinárne Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. Október 2023
Zmluva o výkone odbornej praxe
270/2023/UCM
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. Október 2023
Zmluva
225/2023/UCM_LZ
40,00 € prof. JUDr. Igor Paluš, CSc. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. Október 2023
Zmluva
226/2023/UCM_LZ
30,00 € Radim Bačuvčik Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. Október 2023
Zmluva
227/2023/UCM_LZ
60,00 € Radim Bačuvčik Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. Október 2023
Zmluva
228/2023/UCM_LZ
120,00 € Zbigniew Widera Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. Október 2023
Zmluva
229/2023/UCM_LZ
40,00 € PhDr. Ing. Václav Kupec, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave