Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
221/2023/UCM
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Hlohovec s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10. Júl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
222/2023/UCM
0,00 € Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10. Júl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
223/2023/UCM
0,00 € Nemocnica Galanta - ProCare a Svet Zdravia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10. Júl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
224/2023/UCM
0,00 € Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10. Júl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
225/2023/UCM
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10. Júl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
226/2023/UCM
0,00 € Městská nemocnice Ostrava, p.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
7. Júl 2023
Rámcová dohoda pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu č. 227/2023
227/2023/UCM
Doplnená
78 963,20 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. Júl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
206/2023/UCM
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Myjava Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. Júl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
207/2023/UCM
0,00 € Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. Júl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
208/2023/UCM
0,00 € Hornooravská nemocnica s poliklinikou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. Júl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
209/2023/UCM
0,00 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. Júl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
210/2023/UCM
0,00 € OK rehabilitace s.r.o. - provozna Brno, Masarykuv onkologický ústav Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. Júl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
211/2023/UCM
0,00 € Univerzitná nemocnica Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. Júl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
212/2023/UCM
0,00 € Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. Júl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
213/2023UCM
0,00 € RE-GYN-A s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. Júl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
214/2023/UCM
0,00 € FN Trenčín Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. Júl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
215/2023/UCM
0,00 € Nemocnica Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
205/2023/UCM
0,00 € Obchodná akadémia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Filozofická fakulta
26. Apríl 2023
Zmluva o dielo
168/2023/UCM
8 520,00 € A.DOM, spol. s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
26. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
204/2023/UCM
0,00 € KLT AUDIT, spol. s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave