Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Zmluva o praktickej výučbe
192/2023/UCM
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
31. Máj 2023
Zmluva o praktickej výučbe
193/2023/UCM
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Myjava Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
31. Máj 2023
Zmluva o praktickej výučbe
194/2023/UCM
0,00 € Rehabilitace MUDr. Trtiková, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva
065/2023/UCM_LZ
0,00 € Marián Mark Stolárik Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva
066/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva
067/2023/UCM_LZ
0,00 € prof. PhDr. Eva Smotanová, DrSc. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
068/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. Božena Petrášová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
069/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. David Ivanovič, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
070/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Zdenka Kumorová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
071/2023/UCM_LZ
0,00 € PaedDr. Timea Šeben Zaťková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
072/2023/UCM_LZ
0,00 € prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva
073/2023/UCM_LZ
0,00 € Liljana Kač Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
074/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. Ing. Tibor Maliar, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
075/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. PhDr. Peter Slovák, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
076/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
077/2023/UCM_LZ
0,00 € PaedDr. Timea Šeben Zaťková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
078/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Simona Fraštiková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
079/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. Peter Žiak, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
080/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. David Ivanovič, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
081/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Ivana Dendys, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave