Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Zmluva o praktickej výučbe
315/2023/UCM
0,00 € Medicínske centrum Nitra, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
13. December 2023
Zmluva o praktickej výučbe
316/2023/UCM
0,00 € Občianske združenie "JA SÁM" Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
11. December 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis
313/2023/UCM
0,00 € HUGE s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
8. December 2023
Kúpna zmluva
312/2023/UCM
Doplnená
24 064,00 € AUTOCONT s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
311/2023/UCM
348 643,60 € Výskumná agentúra Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. December 2023
Memorandum o porozumení
14./2023/UCM
0,00 € The University of Jordan Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. December 2023
Memorandum o porozumení
15./2023/UCM
0,00 € The Hashemite University, Jordan Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. December 2023
Memorandum o porozumení
16./2023/UCM
0,00 € Applied Science Private University Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. December 2023
Memorandum o spolupráci
17./2023/UCM
0,00 € BIZ_house s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie
5. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
271/2023/UCM_LZ
90,00 € Mgr. Dominik Jánoš, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
272/2023/UCM_LZ
30,00 € prof. Ing. Zdenka Musová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. December 2023
Zmluva
273/2023/UCM_LZ
90,00 € Radim Bačuvčik Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie
1. December 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
309/2023/UCM
12 212 069,00 € Mesto Trnava Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
30. November 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
308/2023/UCM
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. November 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
307/2023/UCM
0,00 € Trnavský samosprávna kraj Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
267/2023/UCM_LZ
200,00 € Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
268/2023/UCM_LZ
200,00 € Marián Matyáš Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
269/2023/UCM_LZ
200,00 € Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. November 2023
Zmluva
270/2023/UCM_LZ
350,00 € Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. November 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
301/2023/UCM
0,00 € Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave