Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
018/2024/UCM_LZ
50,00 € doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
019/2024/UCM_LZ
50,00 € doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
020/2024/UCM_LZ
250,00 € Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
021/2024/UCM_LZ
250,00 € doc. JUDr. Ing. Jana Majerová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
022/2024/UCM_LZ
200,00 € Mgr. Renáta Kozáčiková Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
023/2024/UCM_LZ
100,00 € prof. RNDr. Jiři Doškař, CSc. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Marec 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
090/2024/UCM
2 000,00 € Mgr. Andrea Strečanská Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Marec 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
091/2024/UCM
3 000,00 € Mgr. Lucia Viteková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Marec 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
092/2024/UCM
2 000,00 € RNDr. Zuzana Bielková Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Marec 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
093/2024/UCM
2 000,00 € PhDr. Marián Mihálik Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Marec 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
094/2024/UCM
3 000,00 € Mgr. Ivana Mirdalíková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Marec 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
095/2024/UCM
2 000,00 € Mgr. Renáta Kozáčiková Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Marec 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
096/2024/UCM
3 000,00 € Mgr. Ľubica Janáčková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. Marec 2024
Zmluva o nájme č. ABO - 162008/1/2024
089/2024/UCM
1 598,46 € Messer Tatragas, spol. s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
075/2024/UCM
0,00 € Citrón s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. Marec 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
076/2024/UCM
3 000,00 € Mgr. Branislav Oprala, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. Marec 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
077/2024/UCM
3 000,00 € Mgr. Miroslav Macák, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. Marec 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
078/2024/UCM
3 000,00 € Mgr. Ján Proner, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. Marec 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
079/2024/UCM
2 000,00 € Mgr. Bianka Francistyová Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. Marec 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
080/2024/UCM
2 000,00 € Mgr. Lucia Furtáková Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave