Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
096/2023/UCM_LZ
40,00 € PhDr. Slávka Pitoňáková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
097/2023/UCM_LZ
80,00 € Peter Mikuláš Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
098/2023/UCM_LZ
40,00 € Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
099/2023/UCM_LZ
60,00 € doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Zmluva
100/2023/UCM_LZ
70,00 € doc. Ing. Jana Príkrylová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Zmluva
101/2023/UCM_LZ
70,00 € prof. Ing. Jaroslav Svetlík, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
102/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
103/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
104/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
105/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
106/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. Ján Demčišák, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
107/2023/UCM_LZ
0,00 € Virginija Masiulionyté Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
108/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. Ján Demčišák, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
109/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. Ján Demčišák, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
110/2023/UCM_LZ
0,00 € PaedDr. Timea Šeben Zaťková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
111/2023/UCM_LZ
0,00 € Ing. Eva Urgeová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
112/2023/UCM_LZ
200,00 € doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
31. Máj 2023
Zmluva o praktickej výučbe
189/2023/UCM
Doplnená
0,00 € Nemocnica Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
31. Máj 2023
Zmluva o praktickej výučbe
190/2023/UCM
0,00 € Svet zdravia Nemocnica Topoľčany a.s. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
31. Máj 2023
Zmluva o praktickej výučbe
191/2023/UCM
0,00 € Nemocnica s poliklinikou a.s. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave