Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
131/2023/UCM_LZ
200,00 € prof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
26. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
132/2023/UCM_LZ
200,00 € Mgr. Andrea Burzová Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
26. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
133/2023/UCM_LZ
200,00 € doc. Ing. William Steingartner, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
26. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
134/2023/UCM_LZ
200,00 € doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
26. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
135/2023/UCM_LZ
200,00 € Ing. Ľudovít Danko Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
26. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
136/2023/UCM_LZ
150,00 € Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
116/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Lucia Furtáková Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
117/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Peter Vanek, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
118/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Lukáš Kurajda, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
119/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. Mgr. Renata Gašparová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
120/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
121/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. Mgr. Lukasz Pawel Wojciechowski, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
122/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Lucia Furtáková Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
123/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
124/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
125/2023/UCM_LZ
0,00 € Hana Bergerová Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
126/2023/UCM_LZ
0,00 € Olivera Durbaba Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
127/2023/UCM_LZ
0,00 € Alja Lipavic Oštír Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
128/2023/UCM_LZ
0,00 € Dumantas Katinas Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
129/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. Lukáš Cibík, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave