Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
045/2024/UCM_LZ
800,00 € Mgr. Kristína Mydlová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Apríl 2024
Zmluva o výkone odbornej praxe
046/2024/UCM_LZ
0,00 € CDR NECPALY Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Apríl 2024
Memorandum o porozumení
9./2024/UCM
0,00 € Mount Kenya University Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
18. Apríl 2024
Zmluva o dielo
107/2024/UCM
66 360,00 € ELVYT, spol. s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Apríl 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela
024/2024/UCM_LZ
0,00 € Ing. Juraj Litomerický, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Apríl 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela
025/2024/UCM_LZ
0,00 € doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Apríl 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela
026/2024/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Ján Golian, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Apríl 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela
027/2024/UCM_LZ
0,00 € doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. et PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Apríl 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela
028/2024/UCM_LZ
0,00 € doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Apríl 2024
Zmluva
029/2024/UCM_LZ
0,00 € prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Apríl 2024
Zmluva
030/2024/UCM_LZ
0,00 € František Milichovský Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Apríl 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela a jeho zverejnenie
031/2024/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Pavol Krajčovič, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Apríl 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela elektronicky a jeho zverejnenie
032/2024/UCM_LZ
0,00 € doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Apríl 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
033/2024/UCM_LZ
0,00 € doc. PhDr. Peter Slovák, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Apríl 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela online a jeho zverejnenie
034/2024/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Marek Chovanec Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Apríl 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela elektronicky a jeho zverejnenie
035/2024/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Peter Nemeček, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Apríl 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
036/2024/UCM_LZ
0,00 € PhDr. Richard, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
7./2024/UCM
0,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie
15. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
8./2024/UCM
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Matúšova zem - Mátyusföld Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
106/2024/UCM
59 000,00 € SOITRON s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave