Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
130/2023/UCM_LZ
0,00 € Agnese Dubova Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
21. Jún 2023
Smlouva o zajištění odborné praxe studenta LF a VŠ
202/2023/UCM
0,00 € Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
21. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení praxe študenta vysokej školy
203/2023/UCM
0,00 € Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15. Jún 2023
Zmluva o výkone odbornej praxe
198/2023/UCM
0,00 € Slovenské národné múzeum - Múzea v Martine Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15. Jún 2023
Zmluva o výkone odbornej praxe
199/2023/UCM
0,00 € Slovenské národné múzeum - Múzea v Martine Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15. Jún 2023
Zmluva o výkone odbornej praxe
200/2023/UCM
0,00 € Slovenské národné múzeum - Múzea v Martine Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15. Jún 2023
Zmluva o výkone odbornej praxe
201/2023/UCM
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
14. Jún 2023
Memorandum o porozumení
8./2023/UCM
0,00 € National Czech&Slovak Museum&Library Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
14. Jún 2023
Memorandum o porozumení
9./2023/UCM
0,00 € Europian University-Cyprus Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
9. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
114/2023/UCM_LZ
125,00 € PaedDr. Jana Tomášková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
9. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
115/2023/UCM_LZ
300,00 € prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
9. Jún 2023
Smlouva o dílo
197/2023/UCM
3 650,00 € Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
8. Jún 2023
Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady verejnej vysokej školy
195/2023/UCM
0,00 € PhDr. Eva Nemčovská, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
8. Jún 2023
Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady verejnej vysokej školy
196/2023/UCM
0,00 € doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
113/2023/UCM_LZ
9 000,00 € Juraj Vavro Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
091/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. Ing. Margaréta Nadányiová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
092/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Peter Kubinyi, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
093/2023/UCM_LZ
60,00 € PhDr. Slávka Pitoňáková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
094/2023/UCM_LZ
40,00 € prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
095/2023/UCM_LZ
40,00 € prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave