Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela a jeho zverejnenie
308/2023/UCM_LZ
0,00 € Ing. Renáta Miklenčičová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela a jeho zverejnenie
309/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Pavol Krajčovič, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
310/2023/UCM_LZ
0,00 € Ing. Tamás Darász, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela online a jeho zverejnenie
311/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Eva Kramara Jonisová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela online a jeho zverejnenie
312/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Natália Nagyová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela online a jeho zverejnenie
313/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. Peter Šamalík Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
314/2023/UCM_LZ
0,00 € RNDR. Zuzana Gerši, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Zmluva
315/2023/UCM_LZ
0,00 € prof. Ing. Jaroslav Svetlík, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Zmluva
316/2023/UCM_LZ
0,00 € prof. JUDr. Igor Paluš, CSc. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Zmluva
317/2023/UCM_LZ
800,00 € Volodymyr Matvieiev Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Zmluva o spolupráci
1./2024/UCM
0,00 € Univerzitné pastoračné centrum sv. Stanislava Kostku v Trnave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Memorandum o spolupráci
2./2024/UCM
0,00 € ZenithMedia, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie
1. Február 2024
Sponzorská zmluva
325/2023/UCM
1 000,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave OZ TEAM
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
007/2024/UCM
0,00 € Materiálotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Zmluva o výkone odbornej praxe
008/2024/UCM
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Filozofická fakulta
22. Január 2024
Darovacia zmluva
006/2024/UCM
0,00 € Trnavská akademická spoločnosť UCM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
22. Január 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela
287/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
22. Január 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela
288/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Mária Giertlová Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
22. Január 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela
289/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. Jakub Bardovič, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
22. Január 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela
290/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. MgA. Jozef Sedlák, ArtD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave