Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
053/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
054/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Simona Fraštíková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
055/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Ivana Dendys, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
056/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. Peter Žiak, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
057/2023/UCM_LZ
0,00 € PaedDr. Timea Šeben Zaťková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
058/2023/UCM_LZ
0,00 € prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
059/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Veronika Michvocíková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
060/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. Božena Petrášová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10. Máj 2023
Licenční smlouva
182/2023/UCM
26 500,00 € Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10. Máj 2023
Darovacia zmluva
183/2023/UCM
100,00 € Delivery Hero Slovakia s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie
10. Máj 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb
184/2023/UCM
0,00 € Cofin a.s. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Apríl 2023
Zmluva o výkone odbornej praxe
172/2023/UCM
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Filozofická fakulta
28. Apríl 2023
Zmluva
048/2023/UCM_FF
50,00 € Ineta Balode Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Filozofická fakulta
28. Apríl 2023
Zmluva o finančnej podpore projektu
173/2023/UCM
1 000,00 € Mgr. Miroslava Sinčák Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Apríl 2023
Zmluva o finančnej podpore projektu
174/2023/UCM
520,00 € Mgr. Stela Olejárová Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Apríl 2023
Dohoda o spolupráci na realizácií podujatia Etnofilm v múzeu 2023
175/2023/UCM
0,00 € Západoslovenské múzeum v Trnave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Apríl 2023
Memorandum o spolupráci
7./2023/UCM
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta sociálnych vied
28. Apríl 2023
Zmluva
049/2023/UCM_LZ
100,00 € Ilze Kangro Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Apríl 2023
Zmluva
050/2023/UCM_LZ
100,00 € prof. PhDr. Věra Janíková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Apríl 2023
Zmluva o výkone odbornej praxe
181/2023/UCM
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Filozofická fakulta