Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
082/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Veronika Michvociková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
083/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Zdenka Kumorová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
084/2023/UCM_LZ
0,00 € prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
085/2023/UCM_LZ
100,00 € Mgr. Ľubica Bôtošová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
086/2023/UCM_LZ
30,00 € Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
087/2023/UCM_LZ
60,00 € Peter Kubinyi Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
088/2023/UCM_LZ
90,00 € Peter Mikuláš Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
089/2023/UCM_LZ
60,00 € Katarína Fichnová Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
090/2023/UCM_LZ
90,00 € doc. Ing. Margareta Nadányiová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
24. Máj 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
064/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. PhDr. Šutajová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
24. Máj 2023
Zmluva
063/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. Ing. Ladislav Pruša, CSc. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
24. Máj 2023
Zmluva
062/2023/UCM_LZ
0,00 € prof. JUDr. Igor Paluš, CSc. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
24. Máj 2023
Zmluva
061/2023/UCM_LZ
0,00 € Widera Zbigniew Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Máj 2023
Licenčná zmluva
187/2023/UCM
690,00 € MEDIAN SK s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dát na používanie
188/2023/UCM
1 000,00 € MEDIAN SK s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
22. Máj 2023
Kooperačná zmluva so spoluriešiteľskou organizáciou na poskytnutie prostriedkov z projektu Summer School on Entrepreneurship in Computer Science and Informatics
186/2023/UCM
2 000,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
22. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000259997
05.02./2009/UCM_2
0,00 € Štátna pokladnica Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
19. Máj 2023
Kúpna zmluva
185/2023/UCM
27 960,00 € flex-it, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
051/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Peter Gregorík, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
052/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave