Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Dohoda o urovnaní
176/2024/UCM
440,69 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
19. Jún 2024
Dohoda o urovnaní
177/2024/UCM
1 853,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave PaedDr. Timea Šeben Zaťková, PhD.
19. Jún 2024
Dohoda o urovnaní
178/2024/UCM
1 853,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave doc. Ing. Jana Jurinová, PhD.
19. Jún 2024
Dohoda o urovnaní
179/2024/UCM
1 853,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Martina Žiaková (rod. Schmidrová)
19. Jún 2024
Dohoda o urovnaní
180/2024/UCM
1 853,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
19. Jún 2024
Dohoda o urovnaní
181/2024/UCM
1 853,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Mgr. Lukáš Kurajda, PhD.
18. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
049/2024/UCM_LZ
1 400,00 € Mgr. Alexandra Cintulová Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
18. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
050/2024/UCM_LZ
150,00 € doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
18. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
051/2024/UCM_LZ
150,00 € doc. PaedDr. Ján Gallo. PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
18. Jún 2024
Zmluva
052/2024/UCM_LZ
150,00 € prof. Dr. Jorg Meier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
18. Jún 2024
Zmluva
053/2024/UCM_LZ
150,00 € doc. PhDr. Jan Vorel, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
170/2024/UCM
34 500,00 € BMSEC, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Jún 2024
Kúpna zmluva
171/2024/UCM
41 640,00 € Aricoma Systems s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Jún 2024
Zmluva o dielo
172/2024/UCM
6 800,00 € Adbird.sk, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2024
159/2024/UCM
Doplnená
0,00 € Gymnázium Pierra de Coubertina Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Jún 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
160/2024/UCM
1 000,00 € Mgr. Matej Kubák Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Jún 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
161/2024/UCM
2 850,00 € PhDr. Zuzana Draková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Jún 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
162/2024/UCM
2 000,00 € Mgr. Andrii Kushnarevych Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Jún 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
163/2024/UCM
1 000,00 € Mgr. Marek Chovanec Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Jún 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
164/2024/UCM
3 000,00 € Mgr. Ľuboš Greguš, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave