Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela a jeho zverejnenie
031/2024/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Pavol Krajčovič, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Apríl 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela elektronicky a jeho zverejnenie
032/2024/UCM_LZ
0,00 € doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Apríl 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
033/2024/UCM_LZ
0,00 € doc. PhDr. Peter Slovák, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Apríl 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela online a jeho zverejnenie
034/2024/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Marek Chovanec Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Apríl 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela elektronicky a jeho zverejnenie
035/2024/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Peter Nemeček, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Apríl 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
036/2024/UCM_LZ
0,00 € PhDr. Richard, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
7./2024/UCM
0,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie
15. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
8./2024/UCM
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Matúšova zem - Mátyusföld Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
106/2024/UCM
59 000,00 € SOITRON s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
105/2024/UCM
0,00 € INSPORTREHA s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
11. Apríl 2024
Zmluva o dodávke plynu
104/2024/UCM
26 442,81 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
8. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
103/2024/UCM
5 988,00 € Deploy, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
26. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení výroby a šírenia reklamy
100/2024/UCM
4 176,00 € Mestská televízia Trnava s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. Marec 2024
Leasingová zmluva č. LZC/24/00283
102/2024/UCM
5 640,42 € Tatra--Leasing, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
26. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
101/2024/UCM
999,60 € Advokátska kancelária SPÁL & Partners s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
20. Marec 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122395268
099/2024/UCM
1 053,60 € Západoslovenská distribučná, a.s. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
20. Marec 2024
Zmluva o medzinárodnej spolupráci
6./2024/UCM
0,00 € The Pontifical University of John Paul II in Krakow Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
19. Marec 2024
Zmluva o bežnom účte č. 7000696011
097/2024/UCM
0,00 € Štátna pokladnica Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
19. Marec 2024
Zmluva o bežnom účte č. 7000696038
098/2024/UCM
0,00 € Štátna pokladnica Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
19. Marec 2024
Memorandum o spolupráci
5./2024/UCM
0,00 € Energetický Environmentálny klaster Trnavského kraja Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta prírodných vied