Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
142/2023/UCM_LZ
300,00 € doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
237/2023/UCM
3 000,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Volejbalový oddiel Hit Trnava
9. August 2023
Zmluva o praktickej výučbe
236/2023/UCM
0,00 € Hornooravská nemocnica s poliklinikou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0221
234/2023/UCM
149 092,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. August 2023
Zmluva o ubytovaní č. 1/2023 - ŠD
235/2023/UCM
0,00 € Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
3. August 2023
Zmluva o ubytovaní študentov UCM č. 01/07/2023
232/2023/UCM
0,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
3. August 2023
Zmluva o účasti na výstave
233/2023/UCM
3 114,00 € MP-Soft, a.s. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
21. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní
230/2023/UCM
2 310,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie
21. Júl 2023
Darovacia zmluva
231/2023/UCM
2 000,00 € Mgr. Radim Holeček Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
21. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
137/2023/UCM_LZ
127,00 € Mgr. Pavel Pecha Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
21. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
138/2023/UCM_LZ
50,00 € Ján Gallo Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
21. Júl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy
139/2023/UCM_LZ
0,00 € Jana Rybanská Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
21. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
140/2023/UCM_LZ
50,00 € prof. Natália Muránska, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
21. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
141/2023/UCM_LZ
50,00 € Ivan Posokhin Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Júl 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
228/2023/UCM
36 000,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie
10. Júl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
216/2023/UCM
0,00 € Vranovská nemocnica a.s. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10. Júl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
217/2023/UCM
0,00 € PHYSIOMER s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10. Júl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
218/2023/UCM
0,00 € FyzioBella zdravotnícke zariadenie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10. Júl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
219/2023/UCM
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10. Júl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
220/2023/UCM
0,00 € Bonum Salutem s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave