Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI VÝSKUMNEJ ČINNOSTI Č. VC 01/2024 - TRIPAL
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI VÝSKUMNEJ ČINNOSTI Č. VC 01/2024 - TRIPAL
0,00 € TRIPAL, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27. Máj 2024
ZMLUVA o vytvorení spoločných pracovísk č. VC 02/2024-TRIPAL
ZMLUVA o vytvorení spoločných pracovísk č. VC 02/2024-TRIPAL
0,00 € TRIPAL, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 137.
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 137.
1 020,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
27. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 138.
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 138.
1 020,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
27. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 139.
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 139.
1 020,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
27. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 140.
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 140.
1 235,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
27. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 141.
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 141.
1 235,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
27. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 142.
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 142.
1 235,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
27. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 143.
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 143.
1 020,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
27. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 144.
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 144.
1 020,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
27. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 146.
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 146.
1 050,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
27. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 148.
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 148.
770,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
27. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 149.
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 149.
1 235,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
27. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 150.
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 150.
1 235,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
27. Máj 2024
ZMLUVA o poskytovaní praktického vyučovania (zabezpečení odbornej praxe)
ZMLUVA o poskytovaní praktického vyučovania (zabezpečení odbornej praxe)
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Stredná priemyselná škola Považská Bystrica
24. Máj 2024
Zmluva o dielo FRI č. 39/2024
Zmluva o dielo FRI č. 39/2024
90,00 € doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
24. Máj 2024
Zmluva o dielo FRI č. 43/2024
Zmluva o dielo FRI č. 43/2024
45,00 € prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
23. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628 Kurzy a školenia - 17
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628 Kurzy a školenia - 17
1 875,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
23. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628 Kurzy a školenia - 33
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628 Kurzy a školenia - 33
1 670,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
23. Máj 2024
ERASMUS+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity DOHODA o GRANTE číslo: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421– ŠKOLENIE –64.
ERASMUS+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity DOHODA o GRANTE číslo: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421– ŠKOLENIE –64.
1 075,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník