Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Dodatok č.9 k Nájomnej zmluve číslo: 4 - 21/2008
Dodatok č.9 k Nájomnej zmluve číslo: 4 - 21/2008
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline O2 Networks, s.r.o.
25. September 2023
Dodatok č. 13 k zmluve o nájme spoločných priestorov č. 4-2/2012
Dodatok č. 13 k zmluve o nájme spoločných priestorov č. 4-2/2012
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Viliam Vadovič - EMT
20. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu č. MVMCEESK00094G2023
Zmluva o združenej dodávke plynu č. MVMCEESK00094G2023
30 000,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
4. December 2023
Zmluva o dielo 39/2023
Zmluva o dielo 39/2023
50,00 € doc. RNDr. Marek Chmelík, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
30. November 2023
Dohoda-Erasmus+-krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program -13
Dohoda-Erasmus+-krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program -13
928,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
30. November 2023
Dohoda-Erasmus+-krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program -12
Dohoda-Erasmus+-krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program -12
553,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
30. November 2023
Dohoda-Erasmus+-krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program -11
Dohoda-Erasmus+-krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program -11
553,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
30. November 2023
Dohoda-Erasmus+-krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program -10
Dohoda-Erasmus+-krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program -10
553,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
30. November 2023
Dohoda-Erasmus+-krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program -9
Dohoda-Erasmus+-krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program -9
553,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
30. November 2023
Dohoda-Erasmus+-krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program -8
Dohoda-Erasmus+-krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program -8
553,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
30. November 2023
Dohoda-Erasmus+-krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program -7
Dohoda-Erasmus+-krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program -7
553,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
30. November 2023
Dohoda-Erasmus+-krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program -6
Dohoda-Erasmus+-krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program -6
553,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
30. November 2023
Dohoda-Erasmus+-krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program -5
Dohoda-Erasmus+-krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program -5
553,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
30. November 2023
Dohoda-Erasmus+-krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program -4
Dohoda-Erasmus+-krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program -4
553,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
30. November 2023
Dohoda-Erasmus+-krátkodobá mobilita jednotlivca, číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na stáž - PHD krátka mobilita - 10
Dohoda-Erasmus+-krátkodobá mobilita jednotlivca, číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na stáž - PHD krátka mobilita - 10
790,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
29. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ UBYTOVACÍCH SLUŽIEB NA ŽILINSKEJ UNIVERZITE V ŽILINE v UZ Veľký Diel na akademický rok 2023/2024 - doktorandi
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ UBYTOVACÍCH SLUŽIEB NA ŽILINSKEJ UNIVERZITE V ŽILINE v UZ Veľký Diel na akademický rok 2023/2024 - doktorandi
88,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzické osoby - doktorandi, podľa priloženého Menného zoznamu, s ktorými sú uzatvorené identické zmluvy ako so zverejnenou
28. November 2023
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivca; Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu č. 52
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivca; Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu č. 52
910,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
28. November 2023
Zmluva o dielo č. 67/2023/FPEDAS
Zmluva o dielo č. 67/2023/FPEDAS
60,00 € prof. Ing. Václav Cempírek, Ph. D. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
28. November 2023
Zmluva o dielo č. 62/2023/FPEDAS
Zmluva o dielo č. 62/2023/FPEDAS
35,00 € doc. Ing. Jakub Kraus, Ph. D. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
28. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ UBYTOVACÍCH SLUŽIEB NA ŽILINSKEJ UNIVERZITE V ŽILINE v UZ Veľký Diel na akademický rok 2023/2024 - študenti
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ UBYTOVACÍCH SLUŽIEB NA ŽILINSKEJ UNIVERZITE V ŽILINE v UZ Veľký Diel na akademický rok 2023/2024 - študenti
150,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzické osoby - študenti, podľa priloženého Menného zoznamu, s ktorými sú uzatvorené identické zmluvy ako so zverejnenou