Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. November 2013
Nákup prístrojov, zaškolenie technických zamestnancov, dopravné náklady a certifikát od dodaného zariadenia = SjF
KÚPNA ZMLUVA č. kupujúceho 7-094-2013
47 660,50 € "TMV SS" spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27. Apríl 2016
KÚPNA ZMLUVA č. R - 1/2016
KÚPNA ZMLUVA č. R - 1/2016
146 235,33 € A&J Slovensko, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
25. November 2019
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7-676/2019 = VO
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7-676/2019
13 924,00 € AAA - 3D Miloš Gajarský Žilinská univerzita v Žiline
12. December 2016
RÁMCOVÁ DOHODA č. 635/2016 o deratizácii a dezinsekcii v Ubytovacom zariadení Hliny V. ŽU v Žiline
RÁMCOVÁ DOHODA č. 635/2016 o deratizácii a dezinsekcii v Ubytovacom zariadení Hliny V. ŽU v Žiline
1 680,00 € AAAA-3D Miloš Gajarský Žilinská univerzita v Žiline
29. November 2017
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7-936/2017 o deratzácii a dezinsekcii v UZ Hliny V. = OVO
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7-936/2017
2 880,00 € AAAA-3D Miloš Gajarský Žilinská univerzita v Žiline
16. Jún 2021
Zmluva o uskutočňovaní servisných služieb na klimatizačných zariadeniach, číslo 367/2021-OHS, č. 2020/KE/03
Zmluva o uskutočňovaní servisných služieb na klimatizačných zariadeniach, číslo 367/2021-OHS, č. 2020/KE/03
52 499,99 € ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
23. Január 2015
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4-6/2014
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4-6/2014 A
Doplnená
264,00 € AC Žilinská univerzita v Žiline, združenie Žilinská univerzita v Žiline
12. Jún 2015
Rámcová zmluva o spolupráci
Rámcová zmluva o spolupráci = Univerzitný vedecký park
5 000,00 € AC&T Management a.s. Žilinská univerzita v Žiline
21. Február 2013
Dohoda o využívaní učebne
6
0,00 € Academia security - KBM, n.o. Žilinská univerzita v Žiline
4. Júl 2012
nájom novej infrasauny
Zmluva o nájme = ÚTV-20/1
120,00 € Academic Žilinská univerzita v Žiline Žilinská univerzita v Žiline
11. Október 2012
Zmluva o nájme spoločných priestorov č. 4-7/2012
Zmluva o nájme spoločných priestorov č. 4-7/2012
Doplnená
1 428,40 € Academic Žilinská univerzita v Žiline Žilinská univerzita v Žiline
11. Október 2012
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI = OP/3
0,00 € Academic Žilinská univerzita v Žiline Žilinská univerzita v Žiline
23. Október 2013
Finančný dar na financovanie ocenení a upomienkových predmetov pri príležitosti 50 výročia organizovaného džuda v Žiline = EF
DAROVACIA ZMLUVA = EF/1
150,00 € ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline Žilinská univerzita v Žiline
2. November 2017
Zmluva č. 1/2017/FRI/S/916 o spolupráci
Zmluva č. 1/2017/FRI/S/916 o spolupráci
0,00 € AccentureTechnology Solutions - Slovakia, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
4. Október 2013
ZMLUVA o recertifikácii systému manažérstva kvality č. 256/2013 = EF
ZMLUVA o recertifikácii systému manažérstva kvality č. 256/2013
1 730,00 € ACERT, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
13. Október 2016
ZMLUVA o recertifikácii systému manažérstva kvality č. 336/2016
ZMLUVA o recertifikácii systému manažérstva kvality č. 336/2016
1 730,00 € ACERT, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
30. August 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o recertifikácii systému manažérstva kvality č. 336/2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o recertifikácii systému manažérstva kvality č. 336/2016
713,00 € ACERT, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
9. Október 2014
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium - ak.rok 2014/2015
2014-1-SK01-KA103-000033-štúdium-47
1 650,00 € Adam Klinec Žilinská univerzita v Žiline
11. Máj 2022
RÁMCOVÁ DOHODA
RÁMCOVÁ DOHODA = R-odd.VaV
57 700,00 € ADDSEN, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27. Apríl 2015
ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO = FPEDAS- KLD
11 760,00 € ADEONA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline