Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
RÁMCOVÁ DOHODA č. 348/2024
RÁMCOVÁ DOHODA č. 348/2024
9 940,00 € SPEDOS - Slovensko, spol. s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
19. Apríl 2024
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI PRI RIEŠENÍ PROJEKTU Č. APVV-19-0524
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI PRI RIEŠENÍ PROJEKTU Č. APVV-19-0524
4 221,00 € HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V.V.I. Žilinská univerzita v Žiline
19. Apríl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov UNIZA Dohoda o grante číslo: 2023_1_SK01_KA131_HED-000122421-školenie 49.
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov UNIZA Dohoda o grante číslo: 2023_1_SK01_KA131_HED-000122421-školenie 49.
910,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
19. Apríl 2024
ZMLUVA č. 9-2/16/2024-FPEDAS o zabezpečení špecializovanej odbornej prípravy-25/2024
ZMLUVA č. 9-2/16/2024-FPEDAS o zabezpečení špecializovanej odbornej prípravy-25/2024
10 035,00 € Nikita Iliukhin, študent Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
17. Apríl 2024
Education Partner Program Licenční smlouva (předplatné) pro Vysoké školy/Střední odborné školy
Education Partner Program Licenční smlouva (předplatné) pro Vysoké školy/Střední odborné školy
2 000,00 € EPLAN Software s.r.o. - organizačná zložka Žilinská univerzita v Žiline
17. Apríl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity Dohoda o grante číslo 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421-školenie 50.
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity Dohoda o grante číslo 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421-školenie 50.
1 160,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
17. Apríl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity Dohoda o grante číslo 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421-školenie 51.
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity Dohoda o grante číslo 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421-školenie 51.
1 160,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
17. Apríl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity Dohoda o grante číslo 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421-školenie 52.
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity Dohoda o grante číslo 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421-školenie 52.
630,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
17. Apríl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity Dohoda o grante číslo 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421-školenie 53.
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity Dohoda o grante číslo 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421-školenie 53.
630,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
17. Apríl 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie 49.
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie 49.
770,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
17. Apríl 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 102.
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 102.
770,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
17. Apríl 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 103.
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 103.
770,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
16. Apríl 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628 - výučbový pobyt - 03
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628 - výučbový pobyt - 03
474,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
16. Apríl 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628 - výučbový pobyt - 02
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628 - výučbový pobyt - 02
474,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
15. Apríl 2024
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivca; Číslo projektu 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628, výučbový pobyt-11.
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivca; Číslo projektu 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628, výučbový pobyt-11.
474,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
15. Apríl 2024
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivca; Číslo projektu 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628, výučbový pobyt-07.
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivca; Číslo projektu 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628, výučbový pobyt-07.
474,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
15. Apríl 2024
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivca; Číslo projektu 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628, výučbový pobyt-06.
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivca; Číslo projektu 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628, výučbový pobyt-06.
474,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
15. Apríl 2024
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivca; Číslo projektu 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628, výučbový pobyt-05.
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivca; Číslo projektu 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628, výučbový pobyt-05.
474,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
15. Apríl 2024
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivca; Číslo projektu 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628, výučbový pobyt-10.
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivca; Číslo projektu 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628, výučbový pobyt-10.
474,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
15. Apríl 2024
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivca; Číslo projektu 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628, výučbový pobyt-08.
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivca; Číslo projektu 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628, výučbový pobyt-08.
474,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník