Centrálny register zmlúv

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/094/2023
TvU_2023_PdF_197
80,00 € doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
18. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
TvU_2023_Re_197
403,20 € Vladislav Kaba Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
18. December 2023
Kúpna zmluva č. 21/2023
TvU_2023_Re_198
1 296,00 € SOFOS, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
15. December 2023
Zmluva o výkone funkcie člena Rady pre vnútorné hodnotenie kvality
TvU_2023_Re_193
0,00 € prof. dr. hab. Jozef Mlynski, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
15. December 2023
Zmluva o výkone funkcie člena Rady pre vnútorné hodnotenie kvality
TvU_2023_Re_194
0,00 € prof. dr. hab. Radoslav Zenderowski Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
14. December 2023
Kúpna zmluva č. 20/2023
TvU_2023_Re_192
10 512,12 € SOFOS, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
13. December 2023
Zmluva o spolupráci
TvU_2023_Re_189
2 475,00 € Slovenský historický ústav v Ríme Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
13. December 2023
Dohoda o p revzatí záväzku
TvU_2023_Re_190
18 467,17 € GTH catering, s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
13. December 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/091/2023
TvU_2023_PdF_139
100,00 € Mgr. Martina Šuplatová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
13. December 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/092/2023
TvU_2023_PdF_140
100,00 € prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
13. December 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/093/2023
TvU_2023_PdF_141
100,00 € doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
12. December 2023
Zmluva o kooperácii pri riešení projektu a o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0613
TvU_2023_FZSP_90
69 999,00 € Neuroimunologický ústav SAV Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
11. December 2023
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2024 (Rybníková)
TvU_2023_Re_186
33 110,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
11. December 2023
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2024 (Hornopotočná ulica)
TvU_2023_Re_187
37 910,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
11. December 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-66723
TvU-2023-ŠD-66723
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Kmecová Lívia
11. December 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-16923
TvU-2023-ŠD-16923
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Khvostuntsev Vladimir
11. December 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva)
TvU_2023_Re_188
500,00 € Dr. Phil. Dr. habil. Arch. Paolo Sanvito Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
7. December 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/084/2023
TvU_2023_PdF_132
200,00 € doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
7. December 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/085/2023
TvU_2023_PdF_133
150,00 € prof. Ivor Ripka, Dr.Sc Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
7. December 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/086/2023
TvU_2023_PdF_134
50,00 € doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave