Centrálny register zmlúv

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/087/2023
TvU_2023_PdF_135
40,00 € doc. RNDr. Adrián Slavkovský, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
7. December 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/088/2023
TvU_2023_PdF_136
100,00 € prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
7. December 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/089/2023
TvU_2023_PdF_137
40,00 € Mgr. Ing. Peter Kuna, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
7. December 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/090/2023
TvU_2023_PdF_138
60,00 € prof. phDr. Peter Žeňuch, DrSc. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
7. December 2023
Zmluva o dielo TF TU 04/16/2023
TvU_2023_TF_24
520,00 € Milan Sova Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
7. December 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_87
232,35 € prof. PhDr. Andrea Gulášová, phD. MHA Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
7. December 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-470
TvU_2023_FZSP_88
60 001,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
7. December 2023
Zmluva o kooperácii pri riešení projektu a o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0613
TvU_2023_FZSP_89
50 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
6. December 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_82
232,35 € Bc. Adriána Rigová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
6. December 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_83
232,35 € Mgr. et Mgr. Denisa Sadloňová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
6. December 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_84
232,35 € Mgr. Katarína Števíková Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
6. December 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_85
232,35 € Bc. Lucia Štibrányiová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
6. December 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_86
232,35 € Bc. Andrea Štofilová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
6. December 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/081/2023
TvU_2023_PdF_129
200,00 € Svjatoslav Olexijovyč Vernyč, DrSc Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
6. December 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/082/2023
TvU_2023_PdF_130
60,00 € PhDr. Ingrid Hrubaničová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
6. December 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/083/2023
TvU_2023_PdF_131
100,00 € prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
30. November 2023
Kúpna zmluva č. 19/2023
TvU_2023_Re_183
Doplnená
18 670,20 € SOFOS, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
30. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_77
232,35 € Mgr. Slavomíra Madigárová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
30. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_78
232,35 € Bc. Laura Marcellyová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
30. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_79
232,35 € Bc. katarína Masárová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave